aalto-logo-chem-sv-2

CHEM:s biämnen för alla studerande

Högskolan för kemiteknik (CHEM:s) biämnen är indelade i guiden under två rubriker: CHEM:s biämnen för alla studerande och CHEM:s biämnen bara för studerande vid CHEM.

Sidorna CHEM:s biämnen för alla studerande innehåller information om biämnen som erbjuds av Högskolan för kemiteknik (CHEM) och som kan väljas av huvudsakligen alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att några av dessa biämnen enbart erbjuds för studerande som studerar vissa huvudämnen/vid vissa institutioner.

Sidorna CHEM:s biämnen bara för studerande vid CHEM innehåller information om biämnen som enbart erbjuds studerande vid Högskolan för kemiteknik (CHEM).

I beskrivningarna av biämnena definieras målgrupperna för biämnena närmare. Av beskrivningarna framgår också hur du ska ansöka till biämnet och ifall det finns begränsningar ifråga om vem som kan antas till studier i biämnet.

CHEM:s biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

BIÄMNEN PÅ KANDIDATNIVÅN

CHEMARTS

15–20

Engelska

Hållbar förädling av naturresurser

20–25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Kemi

20–25

Finska

Industriell processteknik

20–25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Industri och miljö 20–25 Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Materialvetenskap och materialteknik

20–25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

BIÄMNEN PÅ MAGISTERNIVÅN

Biomass refining

20–25 

Engelska

Biotechnology

20–25 

Engelska

Chemical and Process Engineering

20–25 

Engelska

Chemistry

20–25 

Engelska

Fibre and polymer engineering 

20–25 

Engelska 

Functional materials

20–25

Engelska 

Sustainable metals processing 

20–25 

Engelska 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla