aalto-logo-elec-sv-1

ELEC:s biämnen för alla studerande

Biämnena vid högskolan för elektroteknik (ELEC) är i denna guide indelade under två rubriker: ELEC:s biämnen för alla studerande och ELEC:s biämnen bara för studerande vid ELEC.

Sidorna ELEC:s biämnen för alla studerande innehåller information om biämnen som erbjuds av Högskolan för elektroteknik och som kan väljas av huvudsakligen alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att några av dessa biämnen enbart erbjuds för studerande som studerar vissa huvudämnen/vid vissa institutioner.

Sidorna ELEC:s biämnen bara för studerande vid ELEC innehåller information om biämnen som enbart erbjuds studerande vid Högskolan för elektroteknik.

I beskrivningarna av biämnena definieras målgrupperna för biämnena närmare. Av beskrivningarna framgår också hur du ska ansöka till biämnet och ifall det finns begränsningar ifråga om vem som kan antas till studier i biämnet.

ELEC:s biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

Biämnen på kandidatnivå

Automations- och systemteknik (AUT)

25

finska

Bioinformationsteknologi (BioIT)

25

finska

Elektronik och elektroteknik (EST)

25

finska

Informationsteknologi (IT)

25

finska

Biämnen på magisternivå

Acoustics and Audio Technology

20-25

engelska

Advanced Materials and Photonics

25

engelska

Biosensing and -electronics

20

engelska

Communications Engineering

20

engelska

Control, Robotics and Autonomous Systems

20

engelska

Electrical Power and Energy Engineering

20

engelska

Micro- and Nanoelectronic Circuit Design

25

engelska

Micro and Nanosciences

25

engelska

Radio Science and Engineering

25

engelska

Signal, Speech and Language Engineering

20-25

engelska

Space Science and Technology

25

engelska

Translational Engineering

20

engelska

Login Form

Powered by jms multisite for joomla