aalto-logo-eng-sv-3

ENG:s biämnen för alla studerande

Biämnen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) är indelade i guiden under två rubriker: ENG:s biämnen för alla studerande och ENG:s biämnen bara för studerande vid ENG.

Sidorna ENG:s biämnen för alla studerande innehåller information om  biämnen som erbjuds vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper och som kan väljas av huvudsakligen alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att några av dessa biämnen enbart erbjuds för studerande som studerar vissa huvudämnen/vid vissa institutioner.

Sidorna ENG:s biämnen bara för studerande vid ENG innehåller information om biämnen som enbart erbjuds till studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

I beskrivningarna av biämnena definieras målgrupperna för biämnena närmare. Av beskrivningarna framgår också hur du ska ansöka till biämnet och ifall det finns begränsningar ifråga om vem som kan antas till studier i biämnet.

ENG:s biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

Biämnen på kandidatnivån

Energi- och miljöteknik

25

Finska

Maskin- och byggnadsteknik

25

Finska

Den byggda miljön

25

Finska

Computation and modelling in Engineering

25

Engelska

Aaltonaut

25

Engelska

Intelligenta system inom ingenjörsvetenskaper

25

Finska

Transferbiämnen på  kandidatnivå (för studerande I andra tekniska högskolor)

Transferbiämnen på kandidatnivå (För studerande i andra tekniska högskolor)

Energiteknik

25

Finska

Geobyggande

25

Finska

Maskinteknik

25

Finska

Fastighetsekonomi

25

Finska

Vatten och miljöteknik

25

Finska

Geoinformatik

 25 Finska


Biämnen på magisternivån

Building Technology

25

Engelska

Cruise and Ferry Experience

20-30

Engelska

Energy Technology

25

Engelska

Geoengineering and Mineral Based Materials

20-30

Engelska

Geoinformatics

25

Engelska

Industrial Internet

25

Engelska

Marine-IT

25

Engelska

Mechanical Engineering

20-30

Engelska

ME310 Aalto - Global Innovation Program

30

Engelska

Login Form

Powered by jms multisite for joomla