aalto-logo-sci-sv-3

Datateknik

 

Basinformation om biämnet

Kod: SCI3031

Omfattning: 20-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Tuomas Aura

Målgrupp: Alla studeranden vid Aalto-universitetet. Detta är ett biämne på kandidatnivå. Studeranden på magisternivå uppmanas kontakta sitt eget utbilningsprogram för att kontrollera biämnets lämplighet i sin examen. Inte för huvudämnesstuderande i datateknik.

Ansökan: Studerande kan fritt välja biämnet utan separat ansökan.

Kvoter och begränsningar: Antalet biämnesstuderande är inte begränsat. Antalet deltagare i enskilda kurser kan begränsas.                    

Förkunskaper: De obligatoriska kurserna i datateknik som ingår i studerandes eget undervisningsprogram fungerar som förkunskaper in biämnet. Vid behov kan man påbörja nybörjarstudier i datateknik i samband med biämnesstudier.

Biämnets namn på andra språk: Tietotekniikka, Computer Science

Biämnets innehåll och struktur

I biämnet datateknik lär du dig programmering och övriga metoder för databehandling som du kan tillämpa inom ditt utbildningsområde. Idag används datateknik i så gott som alla nya serviceformer och produkter och därför lämpar sig biämnet för alla studerande vid Aalto-universitetet. De flesta kurserna inom datateknik kan avläggas som separata kurser.

Biämnets struktur

Biämnets obligatoriska kurser indelas i två valbara studiestigar. Studiestigen för nybörjare erbjuder introduktion till programmering och grundläggande datatekniska begrepp i en lugnare studietakt. Studiestigen för mer krävande studier passar för alla studerande som längtar efter utmaningar med eller utan tidigare programmeringserfarenhet. I fall där det är helt motiverat kan kurser ur bägge studiestigar inkluderas i studierna. Studerande ska se till att han/hon har rätt förkunskaper för respektive kurs. Notera särskilt att kursen CS-A1110 Programming 1 (tidigare kurs kod CSE-A1110) krävs som förkunskaper till de övriga kurserna som igår i studietigen för krävande studier. Studerande in kandidatprogrammet vid Högskolan för teknikvetenskaper bör avlägga studiestigen för mer krävande studier.

Nedan finns beskrivet biämnets innehåll omfattande 25 studiepoäng och på den mer krävande studiestigen finns fastställd en biämneshelhet, som studeranden skall avlägga för att bli antagen till magisterprogrammet i datateknik vid överflyttningen mellan kanditat - och magisterstudierna.

Eftersom en del av biämnets valbara kurser är rätt så krävande är det viktigt att se över kursernas förkunskapskrav.

Kod

Namn

Studiepoäng

Period

Obligatoriska kurser, studiestigen för nybörjare, 15 sp:*

CS-A1111

Grundkurs in programmering Y1 5 I-II

CS-A1121

Grundkurs i programmering Y2 5 III-V

CS-A1141

Datastrukturer och algoritmer Y 5 I-II

Obligatoriska kurser, studiestigen för mer krävande studier, 15 sp:*

CS-A1110

Programming 1 5 I-II

CS-A1120

Programming 2 5 IV-V

CS-A1140

Datastrukturer och algoritmer 5 I-II

Välj bland följande så att biämnet blir totalt 20-25 sp:

CS-A1150

Databaser (rekommenderas)

5

III-V

CS-C2150

Theoretical Computer Science

5

III-IV

ELEC-C7241

Datornät

5

III-IV

CS-C3100

Computer Graphics

5

I-II

CS-C3120

Human-Computer Interaction

5

I-II

CS-C3160

Data Science

5

II

CS-C3140

Operating Systems

5

I

CS-C3170

Web Software Development

5

II-III

CS-C3130

Information Security

5

I

CS-C3150

Software Engineering

5

I-II, III-IV

CS-E4580 Programming Parallel Computers 5 V

ELEC-A7100

Grundkurs i C-programmering

5

III-V

ELEC-A7150

 C++ Programming 5 I-II 

* Ifall de obligatoriska studierna eller dyliga programmeringskurser redan ingår i någon annan del av examen väljs kurser från den valbara kurslistan så att 20-25 sp uppfylls.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla