aalto-logo-sci-sv-3

Statistik

Kod: SCI3063

Omfattning: 20-25 sop

Språk: Finska och engelska

Biämnets ansvarsprofessor: Pauliina Ilmonen

Målgrupp: Alla studerande vid Aalto-universitetet med tillräckliga förkunskaper.

Ansökan: Studerande kan fritt välja biämnet utan separat ansökan.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik MS-A000X, MS-A010X, MS-A050X eller motsvarande kunskaper.

Biämnets namn på andra språk: Tilastotiede, Statistics

Biämnets innehåll och struktur

 I takt med att olika typer av data i ökande grad samlas in, sparas och analyseras har kunskaper om statistiska metoder blivit allt viktigare inom många vetenskapsområden. Inom forskning i teknik, ekonomi och utbildning och på många arbetsplatser inom industri och förvaltning är det nyttigt att förstå sig på statistik och statistiska vetenskaper. Biämnet i statistik ger en introduktion till båda – statistik i både teori och praktik. Biämnet lär studerande samla in och beskriva data, genomföra statistiska analyser och tolka resultat. Studerande lär sig att genomföra datorbaserade analyser och fåt dessutom insikter i den teoretiska bakgrunden till metoderna som använts.

Biämnets struktur

Biämnet i statistik är menat för de studerande som inte läser matematik och systemvetenskaper som huvudämne. Den studerande gör upp ett personligt kurspaket på 20-25 studiepoäng tillsammans med biträdande professorn Pauliina Immonen.  Nedanstående kurser kan exempelvis ingå i kurspaketet:

Kod

Namn

Studiepoäng

Period

Välj bland följande så att biämnet blir totalt 25 sp:

MS-C2104

Introduction to Statistical Inference

5

III-IV

MS-C2111

Stokastiska processer

5

I

MS-C2128

Prediktering och tidsserieanalys

5

II

MS-E2112

Multivariate statistical analysis

5

III-IV

Förutom dessa kurser kan specialkurser i statistik ingå biämneshelheten (Ifrågavarande kurser föreläses under rubriken Course with varying content.)

Login Form

Powered by jms multisite for joomla