aalto-logo-sci-sv-3

Systemvetenskaper

Basinformation om biämnet

Kod: SCI3034

Omfattning: 20-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Harri Ehtamo

Målgrupp: Kandidatstuderande inom området teknik. Riktat till andra än huvudämnesstuderande inom matematik och systemvetenskaper. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls.

Ansökan: Studerande kan fritt välja biämnet utan separat ansökan.

Kvoter och begränsningar: Antalet studerande är inte begränsat. 

Förkunskaper: Inga förkunskaper.

Biämnets namn på andra språk: Systeemitieteet, Systems Sciences

Biämnets innehåll och struktur

Biämnet ger grundläggande kunskaper i uppgörande och användning av modeller i beslutsfattning samt i analysering, planering och optimering av teknisk-ekonomiska system. Numera är användningen av dylika modeller omfattande även då samhälleliga, miljörelaterade och biologiska fenomen beskrivs och analyseras.

Biämnets struktur           

Kod

Namn

Studiepoäng

Period

MS-C2105

Grundkurs i optimering

5

IV

MS-C2111

Stokastiska processer

5

I

MS-C2128

Predikering och tidsserieanalys

5

II

MS-C2132

Systemanalyslaboratorium I

5

III-IV

Ifall studeranden vill avlägga biämnet med en omfattning av 25 studiepoäng ska hen dessutom avlägga följande kurs:

MS-C2104

Introduction to Statistical Inference

5

III-IV

Ifall den studerande inte avlagt kursen SCI-C0200 Fysik- och matematikstudio ska nedanstående kurs avläggas istället för kursen MS-C2111 Stokastiska processer:

MS-C2107

Datorarbeten i tillämpad matematik

5

I-II, III-IV

Login Form

Powered by jms multisite for joomla