aalto-logo-sci-sv-3

Teknisk fysik

Basinformation om biämnet

Kod: SCI3032           

Omfattning: 20-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Mikko Alava

Målgrupp: Kandidatstuderande inom området teknik. Riktat till andra än huvudämnesstuderande inom teknisk fysik. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls.

Ansökan: Studerande kan fritt välja biämnet utan separat ansökan.

Kvoter och begränsningar: Antalet studerande är inte begränsat.

Förkunskaper: Två av följande kurser: PHYS-A2120/3121/3122/5120 Termodynamiikka/Termodynamik, PHYS-A1130/3131/3132/5130 Sähkömagnetismi/Elektromagnetism, PHYS-A1140/2140/5140 Aineen rakenne/Materiens struktur

Biämnets namn på andra språk: Teknillinen fysiikka, Engineering Physics

Biämnets innehåll och struktur

Biämnet i teknisk fysik ger studeranden en möjlighet att komplettera sina kunskaper från grundstudierna i fysik. 

Innehållsbeskrivningen nedan för biämnet omfattar 25 studiepoäng. Det är den på förhand fastställda biämneshelhet som studeranden ska ha avlagd, utöver kravet på vitsord, för att kunna bli antagen till
magisterprogrammet i teknisk fysik vid en överflyttning mellan kandidat- och magisterstudierna.

Biämnets struktur

Kod

Namn

Studiepoäng

Period

En av följande tre grundkurser i fysik, ifall den inte redan ingår i andra studier:

PHYS-A2120/ PHYS-A3121/PHYS-A3122/ PHYS-A5120

Termodynamiikka (CHEM) / Termodynamiikka (ENG1) / Termodynamiikka (ENG2) / Termodynamik

5

III / I / II / III

PHYS-A1130/PHYS-A3131/ PHYS-A3132/PHYS-A5130

Sähkömagnetismi (SCI) / Sähkömagnetismi (ENG1) / Sähkömagnetismi (ENG2) / Elektromagnetism

5

III / III / IV / IV

PHYS-A1140/ PHYS-A2140/ PHYS-A5140

Aineen rakenne (SCI) / Aineen rakenne (CHEM) / Materiens struktur

5

IV / I-II / I

Följande fyra kurser:

PHYS-C0220

Termodynamik och statistisk fysik

5

IV-V

NBE-C2102

Grunderna i elektromagnetisk fältteori

5

III

PHYS-C0210

Kvantmekanik

5

II

PHYS-C0240

Materialfysik

5

IV-V

Login Form

Powered by jms multisite for joomla