Diplomi-insinöörin  tutkinto kandidaatin tutkinnon jälkeen

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintoja voi alkaa suorittaa aikaisintaan, kun 150 op kandidaatin tutkinnosta, sisältäen kaikki perusopinnot ja pääaineen pakolliset opinnot, on suoritettu.

Tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkintoja ollaan uudistamassa syksystä 2015 alkaen. Ylemmän tutkinnon opinnot ovat pääosin englanninkielisiä. Vuonna 2013 ja sen jälkeen kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat suorittavat diplomi-insinöörin tutkinnon uuden rakenteen ja sisällön mukaisesti. Diplomi-insinöörin tutkinnon sisältö ja opinnot valitaan sen vuoden opetussuunnitelman (opinto-opas) mukaan, jolloin opiskelija vahvistaa diplomi-insinöörin tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja alkaa suorittaa DI-tutkintoon sisältyviä opintoja.

Alustavien suunnitelmien mukaan informaatioverkostojen pääaineet syksystä 2015 alkaen ovat:

  • Social Informatics Business
  • Multimodal Informatics Design and Engineering

Tekniikan kandidaatin tutkinnon informaatioverkostojen pääaineessa suorittaneet opiskelijat voivat hakeutua suoraan yllämainittuihin diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineisiin ilman erillistä hakuprosessia.

Kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden myös hakeutua toiseen diplomi-insinööriohjelmaan kuin mihin opiskelija on alun perin valittu. Suorittamalla sivuaineen (joissain tapauksissa laajennettuna vapaasti valittavilla opinnoilla) toiselta tekniikan alalta, on mahdollista hakeutua sivuaineen mukaiseen DI-ohjelmaan erillisen valintamenettelyn kautta. Opiskelija voi esimerkiksi tehdä kandidaatin tutkinnon pääaineenaan informaatioverkostot ja sivuaineenaan tietotekniikka ja tämän jälkeen hakeutua tietotekniikan maisteriohjelmaan ja suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon tietotekniikasta. Pääaineet voivat määritellä valintakriteerejä, kuten opintomenestys.

Aalto-yliopiston tekniikan kandidaatin tutkinto on kansainvälisesti tunnustettu Bachelor-tasoinen yliopistotutkinto, joten opintoja on myös mahdollista jatkaa toisessa yliopistossa tai ulkomailla.

Opintoja suunnitellessa on hyvä muistaa, että kerran suoritettu kandidaatin tutkinto ei koskaan vanhene, toisin kuin viivästyneille opinnoille muuten saattaa käydä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, ennen DI-opintojen aloittamista, on mahdollista vielä miettiä uudelleen omien opintojen suuntaa ja uratavoitteita. Koulutusohjelman tai pääaineen vaihtoa kesken tutkinnon ei suositella, vaan ensisijainen hetki alan vaihtoon on kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla