Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua, ja jokaisen opiskelijan on laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa, joka on hänen kulkemansa tie henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintojen suunnittelulla opintopolusta pyritään saamaan mahdollisimman järkevä ja suunnitelmallisesti etenevä. HOPS on opintojen suunnittelun työkalu. HOPSissa laaditaan suunnitelma tutkinnolle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnitellaan opintojen suoritusaikataulua. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta. HOPSissa myös vahvistetaan opiskelijan henkilökohtaiset valinnat esimerkiksi sivuaineen ja vapaasti valittavien osalta.

HOPSin tekeminen ja vahvistaminen

Kandidaattivaiheen opiskelijat tekevät ensimmäisen HOPSinsa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. HOPS vahvistetaan tutkintokohtaisesti, ja opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi vahvistettu HOPS. Alemmassa korkeakoulututkinnossa HOPSit on palautettava viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Tämän jälkeen opiskelija päivittää HOPSiaan tarpeen mukaan. Opiskelijan odotetaan opiskelevan hyväksytyn HOPSin mukaisesti, kunnes hän tarvittaessa vahvistaa uuden HOPSin, joka kumoaa aiemmin vahvistetun HOPSin. Ajantasaista HOPSia tarvitaan myös aina, kun opiskelija esimerkiksi hakee vaihto-opiskelemaan, toisen Aallon korkeakoulun tai kotimaisen yliopiston kursseille sisäisen liikkuvuuden tai JOO-haussa tai kun opiskelija hakee hyväksilukuja tutkintoonsa. On kuitenkin opiskelijan edun mukaista ylläpitää HOPSia jatkuvasti.

HOPS tehdään WebOodin HOPS-työkalulla. WebOodista löytyy valmiit tutkintorakenteet, joiden pohjalta HOPS tehdään. HOPS laaditaan opinto-opasta apuna käyttäen, koska oppaasta löytyvät tutkinnon ja eri kokonaisuuksien tarkemmat ohjeet ja suositukset eri pääaineiden opiskelijoille.

Tutkinnon sisältö ja siihen kuuluvat kokonaisuudet, kuten sivuaine, hyväksytään virallisesti opiskelijan pääaineen opinto- ja opiskelijapalveluissa. Kun opiskelijan HOPS on valmis, HOPS lähetetään WebOodin kautta hyväksyttäväksi opiskelijan oman pääaineen opinto- ja opiskelijapalveluihin opintosihteerille.

Opinto-oppaan valinta

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa perusopintojen ja pääaineen osalta aina sen vuoden opinto-oppaan (opetussuunnitelma) mukaisesti, jolloin opiskelija aloittaa opintonsa. Sivuaineopintojen sisältö valitaan sen vuoden mukaan, jolloin opiskelija alkaa sivuainetta suorittaa.

Kandidaatintutkinto on suoritettava kokonaan samasta oppaasta lukuun ottamatta sivuainemoduulia, jonka voi suorittaa samasta tai uudemmasta oppaasta kuin kandidaatintutkinnon muut opinnot.

Mikäli opiskelija siirtyy jossain vaiheessa opintojaan suorittamaan tutkintoaan uudemman oppaan mukaisesti, opiskelijan on tarkistettava, että opiskelijalla on uudemman oppaan mukaisten kurssien esitiedot.

Lisätietoja ja ohjeita

HOPSin laatimiseen saa ohjausta SCI-A0000 Johdatus opiskeluun -kurssin yhteydessä ja HOPSin laatimisesta tai päivittämisestä voi kysyä apua myös informaatioverkostojen opintosihteeriltä tai suunnittelijalta, ks. yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot

OodiHOPS löytyy WebOodista > Omat opinnot > HOPS.

OodiHOPSin tekniset ohjeet löytyvät osoitteesta https://wiki.aalto.fi/download/attachments/58932515/hops_ohje.pdf.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla