Perusopinnot

Perusopinnot kartuttavat opiskelijan myöhemmille osaamistavoitteille välttämättömän matemaattisluonnontieteellisen, tietoteknisen sekä yleissivistyksellisen tieto- ja taitopohjan. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillisen alan matemaattisten ongelmien ratkaisun perustaidot, ohjelmoinnin perusteet sekä tunnistaa koulutukselleen keskeisen monitieteisen ajattelun.

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessori: Eila Järvenpää
Koodi: SCI3026.A

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUSVUOSI

TIETOTEKNIIKKA 10 OP:

CSE-A1110 

Ohjelmointi 1

5

I-II

1.

ICS-A1120 

Ohjelmointi 2

5

IV-V

1.

MATEMATIIKKA 25 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit

MS-A0102 

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

5

II

1.

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

 

II

1.

MS-A0402

Diskreetin matematiikan perusteet

5

IV

1.

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik

 

I

1.

MS-A0202 

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2

5

I

2.

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

 

III

2.

MS-A0002 

Matriisilaskenta

5

III

2.

MS-A0009

Matrisräkning

 

I

2.

MS-A0504

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

IV

2.

MS-A0509

Grundkkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

 

III

2.

FYSIIKKA 5 op:

PHYS-A1110 

Yliopistofysiikan perusteet

5

II

2.

TUOTANTOTALOUS 5 OP:

TU-A1100 

Tuotantotalous 1

5

I-II

1.

PÄÄAINEESEEN SUUNTAAVAT OPINNOT 10 op:

ME-C2200 

Viestintä 1

5

I-II

1.

INF-0.3101 

Verkostojen perusteet

5

I-II

2.

YLEIS-, KIELI- JA AALTO-OPINNOT 10 OP:

SCI-A0000 

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1.

TU-53.1150 

Filosofia ja systeemiajattelu*

3

III-IV

*

Kie-98.5001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

Kie-98.5002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.

Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.

 

Vieras kieli**

3

 

2.

*Opiskelija voi sijoittaa kurssin itselleen parhaiten sopivaan opiskeluvuoteen

**Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista oppaan luvussa Kieliopinnot ja http://kielikeskus.aalto.fi

Aalto-opinnot

Tekniikan kandidaattiohjelmien perusopintoihin kuuluu 5 opintopisteen laajuiset Aalto-opinnot. Nämä jakautuvat oman koulun opiskelijoille pakolliseen koulukohtaiseen orientaatioon (2 op) ja temaattisiin Aalto-kursseihin (3 op). Informaatioverkostojen pääaineessa Aalto-opintoina suoritetaan TU-53.1150 Filosofia ja systeemiajattelu –kurssi.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla