Sivuaine

Sivuaineen laajuus on 20-25 op. Informaatioverkostojen pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta oman pääaineensa sisällöstä eroavan teknisen sivuaineen. Sivuaine on tarkoitettu laajentamaan opiskelijan osaamispohjaa esimerkiksi perehdyttämällä opiskelija johonkin uuteen tekniikan alaan tai tekniikan soveltamisalueeseen.  Sivuaineopinnot yhdessä soveltuvien vapaasti valittavien opintojen kanssa antavat opiskelijalle myös mahdollisuuden hakeutua muun alan diplomi-insinööriopintoihin kuin mihin omat pääaineopinnot antavat oikeuden. 

Muun kuin tekniikan alan koulun tarjoaman sivuaineen valinnasta on sovittava erikseen pääaineen vastuuprofessorin kanssa. Sivuaineen valintamahdollisuuksien rajoittaminen perustuu Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean 20.12.2011 tekemään päätökseen tekniikan kandidaattiohjelmien ohjelmamallista.

Joissain aineissa saattaa olla rajoituksia tai hakuaikoja sivuaineopiskelijoille. Lisätietoja osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ > Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot.

Aallon tekniikan alan korkeakoulujen Into-sivuilta kohdasta Sivuaine- ja erillisopiskelijalle löytyy tietoa niiden tarjoamista sivuaineista

Insinööritieteiden korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/

Kemian tekniikan korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/

Perustieteiden korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimastersci/

Sähkötekniikan korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimasterelec/

Login Form

Powered by jms multisite for joomla