Vapaasti  valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 25-30 op. Vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineen yhteislaajuuden tulee olla 50 op. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi ulkomailla suoritettuja vaihto-opintoja. Myös mahdollinen kotimaassa tai ulkomailla tehty harjoittelu (ks. oppaan Harjoittelu-luku) sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin. Vapaasti valittavilla opinnoilla voi myös tietyin edellytyksin laajentaa sivuaineensa opintoja lähes pääaineen laajuisiksi. Tällä voi olla merkitystä erityisesti silloin, jos opiskelija haluaa vaihtaa diplomi-insinööriopintojensa ohjelmaa siitä, mihin hänellä on opinto-oikeus.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla