Diplomi-insinöörin tutkinto kandidaatin tutkinnon  jälkeen

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintoja voi alkaa suorittaa aikaisintaan, kun 150 op kandidaatin tutkinnosta, sisältäen kaikki perusopinnot ja pääaineen pakolliset opinnot, on suoritettu.

Opintoja suunnitellessa on hyvä muistaa, että kerran suoritettu kandidaatin tutkinto ei koskaan vanhene, toisin kuin viivästyneille opinnoille muuten saattaa käydä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, ennen DI-opintojen aloittamista, on mahdollista vielä miettiä uudelleen omien opintojen suuntaa ja uratavoitteita. Koulutusohjelman tai pääaineen vaihtoa kesken tutkinnon ei suositella, vaan ensisijainen hetki alan vaihtoon on kandidaatin tutkinnon jälkeen. Tämä koskee myös niitä opiskelijoita, jotka haluavat vaihtaa toiselta tekniikan alalta tietotekniikkaan.

Tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkintoja ollaan uudistamassa syksystä 2015 alkaen. Ylemmän tutkinnon opinnot ovat pääosin englanninkielisiä. Vuonna 2013 ja sen jälkeen sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat suorittavat diplomi-insinöörin tutkinnon uuden rakenteen ja sisällön mukaisesti. Diplomi-insinöörin tutkinnon sisältö ja opinnot valitaan sen vuoden opetussuunnitelman (opinto-opas) mukaan, jolloin opiskelija vahvistaa diplomi-insinöörin tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja alkaa suorittaa DI-tutkintoon sisältyviä opintoja. Ylemmän tutkinnon opinnot ovat pääosin englanninkielisiä.

Alustavien suunnitelmien mukaan tietotekniikan pääaineet syksystä 2015 alkaen ovat:

  • Information and Computer Science (Tietojenkäsittelytieteen laitos)
  • Machine Learning and Data Mining, Macadamia (Tietojenkäsittelytieteen laitos)
  • Software Systems and Technology (Tietotekniikan laitos)
  • Mobile Computing, Services and Security (Tietotekniikan laitos)
  • Software and Service Engineering (Tietotekniikan laitos)
  • Media Technology (Mediatekniikan laitos)
  • Computer games (Mediatekniikan laitos yhteistyössä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa)
  • Acoustics (Mediatekniikan laitos yhteistyössä Sähkötekniikan korkeakoulun kanssa)

Tekniikan kandidaatin tutkinnon tietotekniikan pääaineessa suorittaneet opiskelijat voivat hakeutua suoraan yllämainittuihin diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineisiin ilman erillistä hakuprosessia. Joissain DI-ohjelman pääaineissa saatetaan rajata opiskelijamäärää.

Kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden myös hakeutua toiseen diplomi-insinööriohjelmaan kuin mihin opiskelija on alun perin valittu. Suorittamalla sivuaineen ja riittävästi vapaasti valittavia opintoja toiselta tekniikan alalta on mahdollista hakea sivuaineen mukaiseen DI-ohjelmaan erillisen valintamenettelyn kautta. Valintakriteerit DI-ohjelmiin ovat periaatteessa samat kuin Aalto-yliopiston ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta hakuprosessi pyritään pitämään kevyempänä. Aalto-yliopiston tekniikan kandidaatin tutkinto on kansainvälisesti tunnustettu Bachelor-tasoinen yliopistotutkinto, joten opintoja on myös mahdollista jatkaa toisessa yliopistossa tai ulkomailla. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla