Pääaine

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessori: prof. Tuomas Aura
Koodi: SCI3027

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Pakolliset kurssit 45 op:

 

CSE-A1200

Tietokannat

Tietokantoja tarvitaan kaikkialla: esimerkiksi opiskelijarekisterit, verkkokaupat, terveydenhuollon tiedot jne. Tällä kurssilla opit suunnittelemaan tietokantoja. Opit tekemään erilaisia tietokantakyselyjä SQL-kielellä. Kurssilla käsitellään myös lyhyesti XML:ää ja NoSQL-tietokantoja.

5

III-V

1.

ME-C2110

Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi

HUOM! Kurssi suoritetaan yhdessä kurssin CSE-A1110 Ohjelmointi 1 kanssa.

Kurssilla opiskellaan ongelmalähtöisesti digitaalisen median peruskäsitteitä ja syvennetään ohjelmointiosaamista mediaohjelmoinnin avulla. Opit kirjoittamaan tietokoneohjelmia, joilla käsitellään digitaalista mediaa, esimerkiksi kuvan ja äänen esitystä, pakkausta ja suodatusta.

5

I-II

1.

CSE-C2120

Ohjelmointistudio 2: projekti

Kurssilla opetellaan laajempien ohjelmien suunnittelua ja toteutustekniikoita yksilöllisen ohjelmointiprojektin ja harjoitusten kautta. Kurssi myös esittelee uusia ohjelmoinnin abstraktioita ja rakenteita mm. rinnakkaisuuden hallintaan ja koodin jatkokehityksen helpottamiseen.

5

III-V

1.

CSE-C2610

Ohjelmistoprojekti 1

5

I-II

2.

CSE-C2620

Ohjelmistoprojekti 2

Kurssilla käydään läpi ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden perusteet, jonka jälkeen tehdään ryhmissä ohjelmistoprojekti aidolle asiakkaalle. Kandiopiskelijat toimivat ohjelmoijan ja testaajan rooleissa, ja ryhmissä on maisteriopiskelijoita projektipäällikkönä, laatupäällikkönä ja arkkitehtinä. Kandiopiskelijat pääsevät näkemään kaikkien roolien tehtäviä sekä jossain määrin osallistumaankin niiden suorittamiseen. (Ohjelmistoprojekti 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, joka pääsääntöisesti suoritetaan saman lukuvuoden aikana.)

5

III-IV

2.

ICS-C2000

Tietojenkäsittelyteoria

Johdatus automaattiteoriaan, kielioppeihin ja laskettavuuteen. Äärelliset automaatit, säännölliset lausekkeet, yhteydettömät kieliopit, pinoautomaatit, Turingin koneet, pysähtymisongelma, ratkeamattomuus, ongelmien väliset palautukset ja keskeiset vaativuusluokat (P ja NP).

5

III-IV

2.

CSE-C2400

Tietokoneverkot

Kurssilla tutustutaan verkkosovellusten ja tietokoneverkkojen toimintaan. Ymmärrät, kuinka Internet toimii, ja miten sen palveluita käytetään ohjelmistoissa. Osaat kirjoittaa verkon yli toimivia sovelluksia.

5

III-IV

2.

SCI-C1000

SCI-projektikurssi

10

I-II

3.

SCI3027.kand

Kandidaatintyö ja -seminaari

10

I-II, III-IV

3.

 

Kandidatarbete och seminarium

 

 

 

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0

 

3.

Valitse kaksi seuraavista kursseista (yhteensä 10 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa enemmänkin pääaineen valinnaisia kursseja ja sisällyttää ylimääräiset vapaasti valittaviin opintoihin:

ME-C3100

Computer Graphics

Three-dimensional computer graphics denotes the techniques that draw everything on your screen when you play a game or watch an effects-heavy movie. The course covers the fundamentals of 3D graphics from a modern perspective, from geometric modeling to animation and to efficient rendering.

5

III-IV

2.-3.

CSE-C3800

User Interfaces and Usability

The course creates the foundation for the user-centered development of software and applications. It introduces the basic concepts and methods on user-centered design, usability, user experience, and user interface design.

5

I-II

2.-3.

ICS-C3000

Datasta tietoon

Miten puheesta tunnistetaan sanoja? Miten tulevaisuutta voidaan ennustaa aikasarjadatan perusteella? Kurssilla käsitellään datan esitystä tietokoneessa sekä datan analyysiin liittyviä menetelmiä. Eikä tässä kaikki: lopuksi tutustutaan menetelmiin, joiden avulla voit rakentaa vaikka oman Internet -hakukoneen!

5

II

2.-3.

CSE-C3200

Käyttöjärjestelmät

Käyttöjärjestelmien toiminnan ymmärtäminen on monien tietoteknisten sovellusten kannalta keskeistä. Kurssilla opit ymmärtämään monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien perusrakenteet. Käytännön esimerkkinä toimii Linux.

5

I

2.-3.

CSE-C3210

Web Software Development

Web software has an inherently different architecture and functionality when compared to desktop software. This course provides a software development viewpoint to the web covering both the client and server systems through exercises and web service developed in a group project.

5

II-III

2.-3.

CSE-C3400

Information Security

Fundamental concepts and models of computer security, common security mechanisms and their limitations, threat analysis, secure programming. Learn to think like the attacker.

5

I-II

2.-3.

CSE-C3600

Software Design and Modelling

This course covers central of software engineering activities including requirements definition, domain modeling, software architecture design, testing, and team work. You will learn about the models and design methods used to support each of these activities.

5

I-II

2.-3.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla