Sivuaine

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaine on 20–25 op. Kandidaatin tutkintoon sisältyvien vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineen yhteislaajuuden tulee olla 50 op. Opiskelijan sivuainevalinta vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Sivuaineen voi valita Perustieteiden korkeakoulun sisältä, toisesta Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulusta, Aallon kauppakorkeakoulusta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta tai toisesta koti- tai ulkomaisesta yliopistosta. Tietotekniikan pääaineopiskelija ei voi suorittaa sivuainetta tietotekniikasta.

Tietotekniikan pääaineessa ei ole lähtökohtaisesti rajoitettu sivuainevalintaa. Valinta vahvistetaan ennen sivuaineopintojen aloittamista opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Joissain aineissa saattaa olla rajoituksia tai hakuaikoja sivuaineopiskelijoille. Kauppakorkeakoulun ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kursseille ja opintokokonaisuuksiin täytyy aina erikseen hakea. Lisätietoja osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ kohdasta Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot.

Aallon korkeakoulujen Into-sivuilta kohdasta Sivuaine- ja erillisopiskelijalle löytyy tietoa niiden tarjoamista sivuaineista:

Insinööritieteiden korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/

Kauppakorkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimasterecon/

Kemian tekniikan korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/

Perustieteiden korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimastersci/

Sähkötekniikan korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimasterelec/

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

https://into.aalto.fi/display/fimasterarts/

 

 

Tutustu myös muiden yliopistojen sivuainetarjontaan. Opinto-oikeutta muiden kotimaisten yliopistojen kursseille ja kokonaisuuksiin haetaan JOOPAS-palvelun kautta http://www.joopas.fi/  

Login Form

Powered by jms multisite for joomla