Opintojen suoritusjärjestys

Kandidaatin tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa vuodessa seuraavasti.

2013 kandidaatin tutkinto tietotekniikan paaaineessa pieni

2013  kandidatexamen i huvudamnet datateknik pieni

Kurserna märkta på svenska erbjuds också i form av en separat, helt svensk, kursversion. Övriga kurser är i regel på finska (eller engelska), men det kan finnas olika möjligheter att avlägga dem på svenska, t.ex. övningsgrupper. Enligt examensstadgan har studerande rätt att i proven både skriftligen och muntligen använda finska eller svenska. Det är på studerandes ansvar att meddela läraren två veckor före tentamen att de vill ha tentamensfrågor på svenska om kursen är huvudsakligen på finska.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla