Vapaasti  valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 25–30 op. Kandidaatin opintoihin sisältyvien vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineen yhteislaajuuden tulee olla 50 op. Tietotekniikan opiskelijoille suositeltavia vapaasti valittavia opintoja ovat esimerkiksi pääaineen valinnaiset kurssit, kieliopinnot, harjoittelu, muiden tekniikan koulujen kurssit ja kaupallisen alan kurssit. Halutessaan opiskelija voi myös hyödyntää vapaasti valittavat yhdessä sivuaineen kanssa laajaan sivuaineeseen. Myös yhden lukukauden vaihto-opiskelu ulkomaisessa yliopistossa on mahdollista sisällyttää tutkintoon vapaasti valittavina opintoina.

Opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa matemaattista tai menetelmällistä osaamistaan pääainetta tukevilla opinnoilla, suositellaan esimerkiksi seuraavia vapaavalintaisia kursseja:

MS-C1080  

Algebran perusrakenteet

MS-C1110  

Lukuteoria

MS-C1420  

Fourier-analyysi

MS-A03XX

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

MS-C2105

Optimoinnin perusteet

MS-C2111

Stokastiset prosessit

ELEC-C5230

Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet

ELEC-A1100

C-ohjelmoinnin peruskurssi

AS-74.1101

Tietokonesimulointi

T-86.2010

Tietojärjestelmien hankinta ja hankejohtaminen

T-61.5010

Information Visualization

Login Form

Powered by jms multisite for joomla