Att studera på svenska

Aalto-universitetet är tvåspråkigt, vilket bl.a. innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål både skriftligt och muntligt i studierna (t.ex. i tenter, övningsarbeten och seminarier). Kom ihåg att be läraren om svenskspråkiga tentfrågor senast två veckor före tenten. Vid behov kan även svenskspråkiga övningsgrupper arrangeras – var själv aktiv i denna fråga!

Grundkurser på svenska erbjuds bl.a. inom matematik, fysik och produktionsekonomi. Mera information hittar du på adressen https://into.aalto.fi/display/svkandsci/

Information om studierna i det andra inhemska språket och det främmande språket finns på Språkcentrets webbplats http://kielikeskus.aalto.fi/sv/  

Ett svenskspråkigt kandidatseminarium anordnas en gång per termin för studerande vid alla utbildningsprogram inom teknik och arkitektur. Tilläggsinformation på adressen https://into.aalto.fi/display/svkandsci/  

Inom Processindustri och miljöteknik (PM) kan alla Aaltos studenter avlägga biämnesstudier vid Svenska social- och kommunalhögskolan (kandidat nivå) och vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg (magister nivå). Tilläggsinformation på adressen http://ene.aalto.fi/fi/opinnot/processindustri_och_miljoteknik/

Största delen av kurslitteraturen är på finska och engelska. Det är viktigt att du även känner till terminologi på ditt modersmål. Till vissa kurser hör en liten ordlista, som bifogas i samband med kompendierna. I biblioteken och på webben finner man också ett antal nyttiga ordböcker och -listor. I studentportalen Into hittar du länkar till ordboken NetMot.

Du kan även utnyttja Aalto-universitetets samarbetsavtal för att avlägga studier på svenska. Som exempel kan nämnas JOO-avtalet och Språkalliansen. Språkalliansen (http://www.sprakalliansen.fi) erbjuder bl.a. kostnadsfri språkgranskning av lärdomsprov, skrivkliniker och stödkurser i bl.a. muntliga färdigheter och finska. Mera information om JOO-avtalet finns på kapitlet ’Opinnot muissa yliopistoissa ja Aallon korkeakouluissa’.

Studiehandledning

Studiehandledning för första och andra årets teknologer ges i smågrupper av tutorlärare och storasyskon. Tutorverksamheten arrangeras i samarbete med högskolan, gillet och Teknologföreningen.

Hjälp med frågor gällande examen kan fås vid utbildningsprogrammets studerandeservice. Kontaktuppgifter finns i Into https://into.aalto.fi/display/svkandsci/. Svenskspråkig studievägledning kan även fås av Pia Rydestedt och Johanna Söderholm vid Aalto-universitetets Studerandeservice, Otsvängen 1M, rum M105,. Utdrag ur studieregistret och andra löpande ärenden sköts av högskolans studerandeservice, https://into.aalto.fi/display/svmastersci/Kontaktuppgifter

De viktigaste informationskanalerna vid högskolan är webben (into.aalto.fi, noppa.aalto.fi, oodi.aalto.fi/r/) och anslagstavlorna. Ifall det uppstår frågor gällande någon speciell kurs, lönar det sig att i första hand besöka kursens webbplats i Noppa-portalen eller WebOodi.

Kontaktinformation

Studerandeservice vid kandidatprogram i teknikvetenskap, se kapitlet ’Yhteystiedot’ eller https://into.aalto.fi/display/svmastersci/Kontaktuppgifter

Svenska studieärenden

Pia Rydestedt, planerare, Otsvängen 1M, rum M105, tel  050 5608 378, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Johanna Söderholm, planerare, Otsvängen 1M, rum M105, tel 050 3841725, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teknologföreningen

https://www.teknologforeningen.fi/, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla