Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 §). Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus.

Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2013–2014 on 2.5.–13.9.2013. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ilmoittautuminen hoidetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Jos laiminlyönti on kestänyt yli yhden lukuvuoden, opiskeluoikeuden palauttamista hakevalta opiskelijalta edellytetään muun muassa tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskeluoikeus palautetaan, peritään säädetty uudelleenkirjautumismaksu (35 euroa vuonna 2012).

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Lukuvuosi-ilmoittautuminen tai korkeakoulun OOP-palvelupiste.

Opetusperiodit ja arviointijaksot

Lukuvuodesta 2013 - 2014 alkaen opetus jaksotetaan viiteen seitsemän viikon periodiin. Kontaktiopetus järjestetään kunkin periodin kuuden (6) ensimmäisen viikon aikana. Periodit päättyvät ns. palauteviikkoon (seitsemäs viikko), joka on varattu harjoitustöiden viimeistelyyn, kurssin tulosten esittelyyn ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla.

Tenttien sijoittelu

  • syksyn arviointijaksoilla
  • palauteviikoilla
  • lauantaitenttipäivinä
  • toukokuussa järjestettävinä iltatenttipäivinä (viikoilla 19 - 21).
Syyslukukausi 2013

 

1. arviointijakso ja uusien opiskelijoiden orientaatiot

ma 26.8. - la 7.9.2013

I periodi

ma 9.9. - la 19.10.2013

I periodin palauteviikko

ma 21.10. - la 26.10.2013

II periodi

ma 28.10. - la 7.12.2013

II periodin palauteviikko

ma 9.12. - la 14.12.2013

2. arviointijakso

ma 16.12. – la 21.12.2013

 

 

Kevätlukukausi 2014

 

III periodi

ke 7.1. - la 15.2.2014

III periodin palauteviikko

ma 17.2. - la 22.2.2014

IV periodi

ma 24.2. - la 5.4.2014

IV periodin palauteviikko

ma 7.4. - la 12.4.2014

V periodi

ma 14.4. – pe 30.5.2014

 

Lauantaitentit                    

Syksy 2013

7.9.

19.10.

26.10.

16.11.

30.11.

 14.12.

21.12.

 

 

 

Kevät 2014

11.1.

18.1.

1.2.

22.2.

1.3.

8.3.

12.4.

26.4.

17.5.

24.5.

Muut yhteiset tapahtumat

Lukuvuoden avajaiset pidetään tiistaina 3.9.2013. Avajaispäivänä klo 12.00 jälkeen ei järjestetä opetusta eikä tenttejä.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla