Tutkintoon kuuluvat  kieliopinnot

Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan tulee kandidaatin tutkinnon yhteydessä osoittaa saavuttaneensa (TS-2013, 13–15 §):

  • suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  • vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Opiskelijalta vaadittava kotimaisten kielten hallinta määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli (http://kielikeskus.aalto.fi/fi/opetus/tutkintoon_kuuluvat_kieli-ja_viestintaopinnot/koulusivistyskieli/) on suomi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava ruotsin kielessä ja kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte suomenkielellä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava suomen kielessä ja kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte ruotsin kielessä.

Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen kaikille opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi ja jotka ovat saaneet koulusivistyksensä Suomessa.

Toisen kotimaisten kielen taito osoitetaan tekemällä perusopintoihin kuuluva toisen kotimaisen kielen (suomi/ruotsi) kirjallinen ja suullinen koe. Oman koulusivistyskielen erinomainen hallinta osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla vieraan kielen kurssi(t) tai kirjallinen ja suullinen kielikoe. Näissä opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Pakollisen vieraan kielen laajuus on kolme opintopistettä ja siihen tulee kuulua sekä kirjallinen että suullinen osuus samasta kielestä. Pakolliset kieliopinnot sijoittuvat perusopintoihin.

Lisätietoja kielitaidon osoittamisesta ja koulusivistyskielen määräytymisestä saa Kielikeskuksen sivuilta http://kielikeskus.aalto.fi/fi/opetus/, tutkintosäännöstä (TS-2013 13-15 §) sekä oman pääaineen suunnittelijalta. Lista kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löytyy kielikeskuksen sivuilta sekä lukuvuoden 2013–2014 osalta ohesta.

 

Pakollisiin kieliopintoihin kelpaavat kurssit lv 2013 – 2014

(o) = kelpaa tutkintoon pakollisena kuuluvan suullisen kielitaidon osoittamiseen

(w) = kelpaa tutkintoon pakollisena kuuluvan kirjallisen kielitaidon osoittamiseen

Pakollisen vieraan kielen kurssit tulee tehdä samasta kielestä.

Englanti

Kie-98.1114  Communicating Technology (o,w) (3 op)

Kie-98.1115 Persuasive Communication (o,w) (3 op)

Kie-98.1310 Introduction to Academic Communication for Master’s Programs in English (o,w) (V) V (3 op)

Kie-98.1320 Writing for Master’s Students (w) V (3-5 op)

Kie-98.1330 Presenting Doctoral Research (o) L V (3-5 op)

Kie-98.1340 Writing Doctoral Research (w) L V (3-5 op)

Kie-98.1410 Industrial Communications (o,w) V (3-5 op)

Kie-98.1420 Project Communication (o,w) V (3-5 op)

Kie-98.1600 English Reading/Writing Test (w) (1 op)

Kie-98.1601 English Oral Skills Test (o) (2 op)

LC-1116 Directed Studies in English (o/w) 1-2 op

Espanja

Kie-98.2053 Español 5 (o,w) (3 op)

Kie-98.2063 Español 6 (o,w) (3 op)

Kie-98.2094 Tekniikan espanjaa 1 (o,w) (2 op)

Kie-98.2200 Espanjan luku- ja kirjoituskurssi (w) (2 op)

Kie-98.2510 Verkkokurssi: Caminando por mundos hispanos 1 (o,w) (2 op)

Kie-98.2520 Verkkokurssi: Caminando por mundos hispanos 2 (o,w) (2 op)

Japani

Kie-98.3560 Syventäviä japanin kielen opintoja (o,w) (2-4 op)

LC-3355 Nihongo 5 (o,w) 3 op

LC-3366 Nihongo 6 (o,w) 3 op

Ranska

Kie-98.4053 Français 5 (o,w) (3 op)

Kie-98.4063 Français 6 (o,w) (3 op)

Kie-98.4105 Acheter et vendre sa technologie (o,w) (2-4 op)

Kie-98.4115 Sciences et technologies (o,w) (2-4 op)

Kie-98.4320 Grammaire française 2 (w) (2 op)

LC-4234 Francais pour les étudiants d'échange (o,w) V (2-4 op)

Saksa

Kie-98.6053 Deutsch Niveau 5 (o,w) (3 op)

Kie-98.6063 Deutsch Niveau 6 (o,w) (3 op)

Kie-98.6450 Saksan kielioppia 2 (w) (2 op)

Kie-98.6609 Saksan kirjallinen viestintä (w) (2 op)

Kie-98.6625 Landeskunde (o,w) (2-4 op)

Kie-98.6669 Suullista viestintää (o) (2 op)

Kie-98.6670 Saksaa vaihtoon lähteville (o,w) (2 op)

Kie-98.6729 Tekniikan saksan tekstikurssi (w) (2-3 op)

Kie-98.6730 Technisches Deutsch (o,w) (3 op)

Venäjä

LC-8053 Venäjän jatkokurssi 1 (o,w) (3 op)

LC-8063 Venäjän jatkokurssi 2 (o,w) (3 op)

LC-8073 Työelämän venäjää (o,w) (3 op)

LC-8083 Elinkeinoelämän venäjää (o,w) V (3 op)

LC-8093 Tekniikan alojen venäjää (o,w) V (3 op)

LC-8103 Suullisen ja kirjallisen viestinnän venäjää (o,w) V (3 op)

Kiina

Kie-98.9417 Kiina 5 (o,w) (4 op) (Ei luennoida lukuvuonna 2013 – 2014)

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla