Sivuaine

Sivuaineen laajuus on 20-25 op. Informaatioverkostojen pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta oman pääaineensa sisällöstä eroavan teknisen sivuaineen. Sivuaine on tarkoitettu laajentamaan opiskelijan osaamispohjaa esimerkiksi perehdyttämällä opiskelija johonkin uuteen tekniikan alaan tai tekniikan soveltamisalueeseen.  Sivuaineopinnot antavat opiskelijalle myös mahdollisuuden hakeutua muun alan diplomi-insinööriopintoihin kuin mihin omat pääaineopinnot antavat oikeuden. Mahdolliset muut vaatimukset määritellään maisterivaiheen valintaperusteissa.

Muun kuin tekniikan alan koulun tarjoaman sivuaineen valinnasta on sovittava erikseen pääaineen vastuuprofessorin kanssa. Sivuaineen valintamahdollisuuksien rajoittaminen perustuu Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean 20.12.2011 tekemään päätökseen tekniikan kandidaattiohjelmien ohjelmamallista.

Tietoa Aallon korkeakoulujen sivuaineista löytyy Opiskelijaliikkuvuus Aallossa: kurssit ja sivuaineet 2017-2018 -oppaasta.

Informaatioverkostojen opiskelijoille soveltuvia sivuaineita on koottu Into-sivulle.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla