Vapaasti  valittavat opinnot

Vapaasti valittaviin opintoihin sisällytettäviä opintoja ei ole määritelty, vaan kokonaisuuteen voi sisällyttää kursseja vapaasti Aalto-yliopistosta tai muista kotimaisista (JOO-opinnot) tai ulkomaisista (vaihto-opinnot) yliopistoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös toisen sivuaineen. Myös mahdollinen kotimaassa tai ulkomailla tehty harjoittelu (ks. oppaan
Harjoittelu-osio) sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin.

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 25 - 30 op. Vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineen (20 - 25 op) yhteislaajuuden tulee olla 50 op.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla