Diplomi-insinöörin  tutkinto kandidaatin tutkinnon jälkeen

Kun opiskelija valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta), saa hän tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa.

 

Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintoja voi alkaa suorittaa aikaisintaan, kun 150 op kandidaatin tutkinnosta on suoritettu sisältäen kaikki perusopinnot. Diplomi-insinöörin tutkinnon sisältö ja opinnot valitaan sen vuoden opetussuunnitelman (opinto-opas) mukaan, jolloin opiskelija vahvistaa diplomi-insinöörin tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja alkaa suorittaa DI-tutkintoon sisältyviä opintoja. Ylemmän tutkinnon opinnot ovat pääosin englanninkielisiä.

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty mihin perustieteiden korkeakoulun diplomi-insinööriohjelmiin opiskelijalla on suora oikeus suoritettuaan kandidaatin tutkinnon teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineessa ja kynnysehdot muihin ohjelmiin. Diplomi-insinööriohjelma valitaan samassa yhteydessä, kun opiskelija hakee kandidaatin tutkinnon hyväksymistään.

Diplomi-insinöörin tutkinto kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
http://studyguides.aalto.fi/2017-ccis/

  • Ohjelma on avoin kaikille teknistieteellisestä kandidaattiohjelmasta valmistuville ilman erillisiä esitietovaatimuksia. Katso esitietosuositukset: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=17323306
  • Lisäksi erilliset hakukohteet Game Design and Production sekä Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital), jossa hakukohteina Digital Media Technology, Cloud Computing and Services, Embedded Systems, Human-Computer Interaction and Design, Service Design and Engineering ja Software and Services Architectures, joihon haetaan maisterivaiheen valinnassa.

Master's Programme in Life Science Technologies
http://studyguides.aalto.fi/2017-lifetech

  • Teknillisen fysiikan ja matematiikan ja systeemitieteiden pääaineiden opiskelijoilla suora oikeus ohjelman pääaineisiin Biomedical Engineering, Bioinformatics, Human Neuroscience and -technology, Complex Systems, Biosensing and -electronics.
  • Biosystems and -materials -pääaineeseen päästäkseen edellytetään Bio-IT-sivuaineen suorittamista tekniikan kandidaatin tutkintoon.

Master's Progamme in Engineering Physics
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-engphys

  • Teknillisen fysiikan ja matematiikan ja systeemitieteiden pääaineiden opiskelijoilla suora oikeus ohjelmaan
  • Lisäksi erillinen hakukohde Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), johon haetaan ohjelman oman hakuajan puitteissa.

Master's Programme in Mathematics and Operations Research
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-mathor/

  • Teknillisen fysiikan ja matematiikan ja systeemitieteiden pääaineiden opiskelijoilla suora oikeus ohjelmaan

Master's Programme in Industrial Engineering and Management
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-iem

  • Tekniikan kandidaatin tutkinnossa edellytetään tuotantotalouden sivuaineen suorittamista. Siirtyminen edellyttää, että kandidaatin tutkinto on suoritettu vähintään 3,80 keskiarvolla.
  • Lisäksi erillinen hakukohde Strategy, johon haetaan maisterivaiheen valinnassa

Master's Programme in Information Networks
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-inf

  • Tekniikan kandidaatin tutkinnossa edellytetään sivuaine Informaatioverkostot tai vastaavat tiedot. Siirtyminen edellyttää, että kandidaatin tutkinto on suoritettu vähintään 3,80 keskiarvolla.

 

Muiden Aallon korkeakoulujen diplomi-insinööriohjelmiin haetaan maisterivaiheen valinnan kautta.

Opintoja suunnitellessa on hyvä muistaa, että valmis kandidaatin tutkinto ei koskaan vanhene, toisin kuin viivästyneille opinnoille muuten saattaa käydä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, ennen DI-opintojen aloittamista, on mahdollista vielä miettiä uudelleen omien opintojen suuntaa ja uratavoitteita. Koulutusohjelman tai pääaineen vaihtoa kesken tutkinnon ei suositella, vaan otollisin hetki alan vaihtoon on kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Periaatteet ja kriteerit, miten opiskelija voi siirtyä muihin Aallon tekniikan alan maisteriohjelmiin on esitetty Intossa sivulla https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Kandidaattiohjelmasta+DI-ohjelmaan

Login Form

Powered by jms multisite for joomla