Matematiikan  ja systeemitieteiden pääaine

Laajuus: 65 op

Vastuuprofessorit: Riikka Korte, Harri Ehtamo

Koodi: SCI3029

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

5

I

2. syksy

MS-C1540

Euklidiset avaruudet

5

III

2. kevät

MS-C2105

Optimoinnin perusteet

5

IV

2. kevät

MS-C2111

Stokastiset prosessit

5

I

3. syksy

SCI-C1000

SCI-projektikurssi

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3029.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)

10

I-II, III-V

2./3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0

 

3. vuosi

Valitse 10 op seuraavista kursseista. Mikäli opiskelija haluaa suuntautua systeemitieteisiin, hänen tulee valita kurssit MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi ja MS-C2132 systeemianalyysilaboratorio I.

MS-A0401 / MS-A0402

Diskreetin matematiikan perusteet

5

I, IV

1./2. vuosi

MS-C1080

Introduction to abstract algebra

5

III

1./2./3. kevät

MS-C1300

Kompleksianalyysi

5

II

2./3. syksy

MS-C1342

Lineaarialgebra

5

II, V

2./3. vuosi

MS-C1420

Fourier-analyysi

5

I, IV

2./3. vuosi

MS-C1530

Käyrät ja pinnat

5

I

2./3. syksy

MS-C1650

Numeerinen analyysi

5

V

2./3. kevät

MS-C2128

Ennustaminen ja aikasarja-analyysi

5

II

3. syksy

MS-C2132

Systeemianalyysilaboratorio I

5

III-IV

3. kevät

MS-C2104

Introduction to Statistical Inference

5

III-IV

2./3. kevät

Login Form

Powered by jms multisite for joomla