Perusopinnot

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessorit: Mikko Alava Filip Tuomisto, Harri Ehtamo, Riikka Korte
Koodi: SCI3028.A (teknillinen fysiikka), SCI3029.A (matematiikka ja systeemitieteet)

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Fysiikka (15 op)

 

 

 

PHYS-A0110

Yliopistofysiikan perusteet (TFM)

5

I

1. syksy

PHYS-A0130

Electromagnetism (TFM)

5

IV

1. kevät

PHYS-A0140

Structure of Matter (TFM)               

5

V

1. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)

 

 

 

MS-A0001

Matriisilaskenta (TFM)

5

II

1. syksy

MS-A0009

Matrisräkning

5

II

1. syksy

MS-A0101  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM)

5

I

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

5

I

1. syksy

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

5

III

1. kevät

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

5

III

1. kevät

MS-A0301  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (TFM)

5

IV

1. kevät

MS-A0309

Differential- och integralkalkyl 3

5

IV

1. kevät

MS-A0501*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

III

2. kevät

Tietotekniikka (10 op)

 

 

 

CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1. syksy

CS-A1120

Ohjelmointi 2     

5

IV-V

2. kevät

Tuotantotalous (5 op)

 

 

 

TU-A1100

Tuotantotalous I

5

I-II

2. syksy

TU-A1200*

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

2. syksy

Yleis- ja kieliopinnot sekä Aalto-kurssi (10 op)

 

 

 

SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1. vuosi

 

Aalto-kurssi (katso opinto-oppaan kohta Aalto-kurssi)

3

I-II, III-V

2. vuosi

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio

 

 

 

LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7002**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio

 

 

 

**

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen

3

 

2. vuosi

Ruotsinkieliset kurssivaihtoehdot ovat kirjattu kursiivilla. Opiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kokonaisuudet kieliopinnoissa, matematiikan opinnoissa ja tuotantotalouden opinnoissa. Lue lisää opiskelusta ruotsiksi Att studera på svenska -osiosta.

* Kurssista on useita rinnakkaisia versioita eri periodeilla. Mikä tahansa rinnakkaisista versioista käy perusopintoihin, mutta tässä mainittu ajoitus on ensisijainen, malliohjelman mukainen toteutus.

** Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista oppaan luvussa Kieliopinnot ja Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Aalto-kurssit

Aalto-kurssit (3 op) sisältyvät teknistieteellisen kandidaattiohjelman perusopintoihin. Aalto-kurssien tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille riittävä ymmärrys Aalto-yliopistosta ja sen avaamista mahdollisuuksista. Tavoitteena on myös tukea erilaisten ja eri koulutusaloista tulevien opiskelijoiden kohtaamista ja inspiroida liikkuvuutta. Opiskelija valitsee Aalto-kurssin seuraavalta listalta:

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Opetuksen tarjoava koulu

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

3

II

Aalto ENG

CHEM-A1600

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

3

I-II

Aalto CHEM

CHEM-A1620

Näkökulmia ympäristöasioihin

3

IV-V

Aalto CHEM

NBE-C3001

Aivoaakkoset

4

I-II

Aalto SCI

TU-A1150

Filosofia ja systeemiajattelu

3

III-IV

Aalto SCI

TU-A1140

Itsensä tunteminen ja johtaminen

3

III-IV

Aalto SCI

ELEC-A4930

Astronomical View of the World

3

III-IV

Aalto ELEC

ELEC-A4920

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot

3

III-IV

Aalto ELEC

ELEC-A8001

Johdatus sähköenergiajärjestelmiin

3

I

Aalto ELEC

ELEC-A7901

Internet Forum L V

3

I-II

Aalto ELEC

Opiskelija voi myös ehdottaa jonkin muun, pääsääntöisesti kandidaattitasoisen Aalto-kurssin sisällyttämistä perusopintoihin, oman pääaineen alan kursseja lukuun ottamatta. Esimerkiksi University Wide Art Studies -kurssit ovat suositeltavia vaihtoehtoja. Ehdotus tehdään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Aalto-kurssit on lueteltu osoitteessa: http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2017/fi/aalto-kurssit.html

Login Form

Powered by jms multisite for joomla