Sivuaine

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaineen laajuus on 20 - 25 op. Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteislaajuuden tulee olla 50 op.

TFM-opiskelijoiden sivuainevalintaa ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu, vaan opiskelijat voivat valita sivuaineen Perustieteiden korkeakoulun sisältä, toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta tai toisesta koti- tai ulkomaisesta yliopistosta. Sivuaineeksi ei kuitenkaan voi valita pääaineesta johdettua sivuainetta. Apua sivuaineen valintaan saa pääaineiden professoreilta. Sivuainevalinta vahvistetaan HOPSissa ennen sivuaineen aloittamista.

Perustieteiden korkeakoulu ja muut Aallon korkeakoulut tarjoavat joukon sivuaineita, jotka sopivat myös TFM-pääaineiden opiskelijoille. Aallon sivuainevalikoima on laaja ja osin monitieteinen: opiskelijoille suositellaankin rohkeita valintoja Perustieteiden korkeakoulusta tai sen ulkopuolelta. Yksi perinteinen vaihtoehto on teoreettinen sivuaine, joka tukee valittua pääainetta. Näihin kuuluvat tietojenkäsittelyä, laskennallista tiedettä, fysiikkaa ja matematiikkaa sisältävät sivuaineet. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintojen aikana ja International Studies Minor -sivuaine on tällöin yksi hyvä vaihtoehto.

Lisätietoja Aallon korkeakoulujen sivuaineista löytyy oppaasta Opiskelijaliikkuvuus Aallossa: kurssit ja sivuaineet 2017-2018.

Kauppakorkeakoulun ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sivuaineisiin tulee hakea sisäisen liikkuvuuden haun kautta. Tekniikan kouluissa liikkuvuus on pääsääntöisesti vapaata. Tutustu myös muiden yliopistojen sivuainetarjontaan. Opinto-oikeutta muiden kotimaisten yliopistojen kursseille ja kokonaisuuksiin haetaan JOOPAS-palvelun kautta.

Lisätietoa Intosta: Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot  

Login Form

Powered by jms multisite for joomla