Teknillisen fysiikan pääaine

Laajuus: 65 op

Vastuuprofessori: Mikko Alava Filip Tuomisto

Koodi: SCI3028

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

5

I

2. syksy

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

2. syksy

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

IV

2. kevät

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

III

2. kevät

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka *

5

IV-V

2. kevät

PHYS-C0310

Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt

5

II-V

2. vuosi

SCI-C1000

SCI-projektikurssi

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3028.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0

 

3. vuosi

 

* Huom! Kurssi PHYS-C0240 opetetaan lukuvuonna 2017-2018 keväällä periodeissa IV-V. Lukuvuonna 2018-2019 kurssi opetetaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019 kurssista tarjotaan korvaava suoritustapa. Lukuvuodesta 2019-2020 eteenpäin kurssi opetetaan syksyisin.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla