Vapaasti  valittavat opinnot

Vapaasti valittaviin opintoihin sisällytettäviä opintoja ei ole määritelty, vaan kokonaisuuteen voi sisällyttää kursseja vapaasti Aalto-yliopistosta tai muista kotimaisista (JOO-opinnot) tai ulkomaisista (vaihto-opinnot) yliopistoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös toisen sivuaineen.

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 25 - 30 op. Vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineen (20 - 25 op) yhteislaajuuden tulee olla 50 op.

Alla esimerkkejä opinnoista, joita voi sisällyttää kokonaisuuteen.

Pääainetta tukevat opinnot

Kaikki teknillisen fysiikan ja matematiikan ja systeemitieteiden pääaineiden kurssit, jotka eivät jo sisälly pää- tai sivuaineeseen ovat hyviä valintoja vapaasti valittaviin opintoihin. Myös DI-tason valinnaiset pääainekurssit, joihin esitiedot riittävät, ovat soveltuvia vapaasti valittaviin opintoihin.

Sivuainetta tukevat opinnot

Jos haluaa laajentaa sivuaineen osaamista, kurssit, jotka eivät jo sisälly kandidaatin tai DI-tutkinnon sivuaineeseen, voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Jos olet epävarma sivuainevalinnastasi, voit käyttää vapaasti valittavia opintoja eri sivuaineisiin tutustumiseen tekemällä peruskursseja muutamasta eri sivuainevaihtoehdosta ja valitsemalla sitten sopivan sivuaineen.

Tietotekniikka/ohjelmointi

• ELEC-A1100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op)
• CS-A1140 Tietorakenteet ja algoritmit (5 op)
• CS-A1150 Tietokannat (5 op)

Työelämävalmiudet

• SCI.harj Harjoittelu / SCI.khar Kansainvälinen harjoittelu (enintään 10 op) – voidaan suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. (Ks. Lisätietoa Intosta)
• Kielikeskuksen puheviestinnän kurssit, esim. LC-0310 Puheviestinnän perusteet L (2-3 op) ja LC-0320 Esiintymistaito L (3 op)

Kaupallisen alan ja tuotantotalouden opinnot

• Tuotantotalouden laitoksen kurssit
• Kauppakorkeakoulun kurssit (haku sisäisen liikkuvuuden kautta)

Kansainvälistyminen

Ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot
International Studies Minor
• Kielikeskuksen vieraan kielen opinnot
LC-0420 Introduction to Intercultural Communication (3 op)
LC-0421 Multicultural Teamwork and Leadership (3 op)

Yleissivistävät opinnot

Aalto-kurssit (kaikille Aallon opiskelijoille avoimet kurssit)
University Wide Art Studies -kurssit (kaikille Aallon opiskelijoille avoimet kurssit)

Login Form

Powered by jms multisite for joomla