Diplomi-insinöörin tutkinto kandidaatin tutkinnon  jälkeen

Kun opiskelija valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta), hän saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintoja voi alkaa suorittaa aikaisintaan, kun 150 op kandidaatin tutkinnosta on suoritettu sisältäen kaikki perusopinnot.

Seuraavassa kuvassa on esitetty mihin perustieteiden korkeakoulun diplomi-insinööriohjelmiin opiskelijalla on suora oikeus suoritettuaan kandidaatin tutkinnon tietotekniikan pääaineessa ja kynnysehdot muihin ohjelmiin. Diplomi-insinööriohjelma valitaan samassa yhteydessä, kun opiskelija hakee kandidaatin tutkinnon hyväksymistään.

Opintoja suunnitellessa on hyvä muistaa, että valmis kandidaatin tutkinto ei koskaan vanhene, toisin kuin viivästyneille opinnoille muuten saattaa käydä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, ennen DI-opintojen aloittamista, on mahdollista vielä miettiä uudelleen omien opintojen suuntaa ja uratavoitteita. Koulutusohjelman tai pääaineen vaihtoa kesken tutkinnon ei suositella, vaan otollisin hetki alan vaihtoon on kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Diplomi-insinöörin tutkinto kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Master's Programme in Mathematics and Operations Research
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-mathor/

 • Ohjelma on avoin kaikille teknistieteellisestä kandidaattiohjelmasta valmistuville ilman erillisiä esitietovaatimuksia.

Master's Programme in Life Science Technologies: pääaineet Perustieteiden korkeakoulussa
http://studyguides.aalto.fi/2017-lifetech

 • Tietotekniikan opiskelijoilla on suora pääsy perustieteiden korkeakoulun tarjoamiin pääaineisiin Bioinformatics ja Complex Systems. Biomedical Engineering ja Human Neuroscience and -technology pääaineisiin edellytetään tietotekniikan opiskelijoilta kandidaatin tutkinnossa suoritettu sivuaine Bioinformaatioteknologia.

Siirtymäkriteerit Master's Programme in Life Science Technologies -ohjelman muihin pääaineisiin on kuvattu Into-sivulla:
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=17329577.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
http://studyguides.aalto.fi/2017-ccis/

 • Tietotekniikan opiskelijoilla suora oikeus kandidaatin tutkinnon jälkeen. Katso Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamien pääaineiden esitietosuositukset osoitteesta https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=17323306
 • Lisäksi erilliset hakukohde Game Design and Production sekä Master’s Programme in
  ICT Innovation (EIT Digital), jossa hakukohteina Data Science, Digital Media
  Technology, Cloud Computing and Services, Embedded Systems, Human-Computer
  Interaction and Design, Service Design and Engineering ja Software and Service
  Architectures, joihin haetaan maisterivaiheen valinnassa.

Master's Programme in Information Networks
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-inf

 • Tietotekniikan opiskelijoilta edellytetään kandidaatin tutkinnossa sivuaine Informaatioverkostot tai vastaavat tiedot. Siirtyminen edellyttää, että kandidaatin tutkinto on suoritettu vähintään 3,80 keskiarvolla.

Master's Programme in Industrial Engineering and Management
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-iem

 • Tietotekniikan opiskelijoilta edellytetään kandidaatin tutkinnossa sivuaine Tuotantotalous. Siirtyminen edellyttää, että kandidaatin tutkinto on suoritettu vähintään 3,80 keskiarvolla.
 • Lisäksi erillinen hakukohde Strategy, johon haetaan maisterivaiheen valinnassa

Master's Progamme in Engineering Physics
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-engphys

 • Tietotekniikan opiskelijalta edellytetään kandidaatin tutkinnossa sivuaine Teknillinen fysiikka tai Energiatieteet.
 • Lisäksi erillinen hakukohde Master’s Programme in Advanced Materials for Innovation
  and Sustainability (EIT Raw Materials), johon haetaan maisterivaiheen valinnassa.

Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Periaatteet ja kriteerit, miten opiskelija voi siirtyä muihin Aallon tekniikan alan maisteriohjelmiin on esitetty Intossa sivulla https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Kandidaattiohjelmasta+DI-ohjelmaan

Login Form

Powered by jms multisite for joomla