Perusopinnot

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessori: prof. Tuomas Aura
Koodi: SCI3027.A

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Tietotekniikka 15 op:

 

CS-A1110

Ohjelmointi 1

Kurssin suoritettuasi ohjelmointi on sinusta hyödyllistä ja hauskaa.

Osaat itse kirjoittaa uusia tietokoneohjelmia ja tutkia ja muokata toisten kirjoittamia ohjelmia. Tunnet ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet, ja osaat keskustella niistä ja opetella itse lisää. Kurssi on työläs mutta palkitseva.

5

I-II

1.

CS-A1120

Ohjelmointi 2

Johdatus tietokoneen toimintaan porttitasolta korkean tason ohjelmointikieliin. Ohjelmoinnin abstraktiot ja suorituskykyanalyysi. Funktionaalinen ohjelmointi, mm. rekursiiviset määritelmät ja rekursio. Johdatus algoritmiseen ongelmanratkaisuun, tietojenkäsittelytieteen ajattelutapa.

5

IV-V

1.

CS-A1140

Tietorakenteet ja algoritmit

Kurssin suoritettuasi osaat tunnistaa, määritellä, esitellä, vertailla ja toteuttaa tietorakenteita ja algoritmeja sekä valita niitä mm. hakurakenteiksi ja järjestämisongelmaan. Pystyt myös keskustelemaan keskeisistä tietorakenteista ja algoritmeista käyttäen alan tyypillistä terminologiaa.

5

I-II

2.

Matematiikka 25 op. Valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit:

 

MS-A0401*

Diskreetin matematiikan perusteet

5

I

1.

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik

 

I

2.

MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI)

5

II

1.

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

 

I

 

MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)

5

III

1.

MS-A0009

Matrisräkning

 

II

 

MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI)

5

I

2.

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

 

III

1.

MS-A0502*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2.

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

 

III

 

Fysiikka 10 op. Valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit:

 

PHYS-A1130

Sähkömagnetismi (SCI)

5

III

1.

PHYS-A5130

Elektromagnetism

 

III

 

PHYS-A1140

Aineen rakenne (SCI)

5

IV

1.

PHYS-A5140

Materiens struktur

 

I

 

Tuotantotalous 5 op. Valitse joko suomen- tai ruotsinkielinen kurssi:

 

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

I-II

1.

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

1.

Yleis-, kieli-, ja Aalto-opinnot 10 op:

 

SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1.

 

Aalto-opinnot (katso opinto-oppaan kohta Aalto-opinnot)

3

 

2.

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

 

1.

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio

 

 

 

LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

 

1.

LC-7002**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio

 

 

 

**

Vieras kieli

3

 

2.

* Kurssista on useita rinnakkaisia versioita eri periodeilla. Mikä tahansa rinnakkaisista versioista käy perusopintoihin, mutta tässä mainittu kurssikoodi on ensisijainen, tietotekniikan malliohjelman mukainen kurssi.

**Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista oppaan luku Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot ja https://into.aalto.fi/display/filc/Etusivu

Login Form

Powered by jms multisite for joomla