Diplomi-insinöörin  tutkinto kandidaatiksi valmistumisen jälkeen

Kun opiskelija valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintoja voi alkaa suorittaa aikaisintaan, kun 150 op kandidaatin tutkinnosta on suoritettu sisältäen kaikki perusopinnot.

Seuraavassa kuvassa on esitetty miten perustieteiden korkeakoulun diplomi-insinööriohjelmiin opiskelijalla on suora oikeus suoritettuaan kandidaatin tutkinnon tuotantotalouden pääaineessa ja kynnysehdot muihin ohjelmiin. Diplomi-insinööriohjelma valitaan samssa yhteydessä, kun opiskelija hakee kandidaatin tutkinnon hyväksymistään.

Opintoja suunnitellessa on hyvä muistaa, että valmis kandidaatin tutkinto ei koskaan vanhene, toisin kuin viivästyneille opinnoille muuten saattaa käydä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, ennen DI-opintojen aloittamista, on mahdollista vielä miettiä uudelleen omien opintojen suuntaa ja uratavoitteita. Koulutusohjelman tai pääaineen vaihtoa kesken tutkinnon ei suositella, vaan otollisin hetki alan vaihtoon on kandidaatin tutkinnon jälkeen.

 

Diplomi-insinöörin tutkinto kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Master's Programme in Mathematics and Operations Research
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-mathor/

 • Tuotantotalouden pääaineen opiskelijoilla suora oikeus ohjelmaan.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
http://studyguides.aalto.fi/2017-ccis/

 • Ohjelma on avoin kaikille teknistieteellisestä kandidaattiohjelmasta valmistuville ilman erillisiä esitietovaatimuksia. Katso esitietosuositukset: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=17323306
 • Lisäksi erilliset hakukohde Game Design and Production sekä Master’s Programme in
  ICT Innovation (EIT Digital), jossa hakukohteina Data Science, Digital Media
  Technology, Cloud Computing and Services, Embedded Systems, Human-Computer
  Interaction and Design, Service Design and Engineering ja Software and Service
  Architectures, joihin haetaan maisterivaiheen valinnassa.

Master's Programme in Industrial Engineering and Management
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-iem

 • Tuotantotalouden pääaineen opiskelijoilla suora oikeus ohjelmaan.

Master's Programme in Information Networks
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-inf

 • Tuotantotalouden opiskelijoilta edellytetään, että tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy Informaatioverkostot-sivuaineeseen kuuluvat kurssit.
 • Siirtyminen edellyttää, että kandidaatin tutkinto on suoritettu vähintään 3,80 keskiarvolla.

Master's Progamme in Engineering Physics
http://studyguides.aalto.fi/sci/2017-engphys

 • Tuotantotalouden opiskelijoilta edellytetään tekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuaine Teknillinen fysiikka tai Energiatieteet.
 • Lisäksi erillinen hakukohde Master’s Programme in Advanced Materials for Innovation
  and Sustainability (EIT Raw Materials), johon haetaan maisterivaiheen valinnassa.

Master's Programme in Life Science Technologies
http://studyguides.aalto.fi/2017-lifetech

Perustieteiden korkeakoulun tarjoamiin pääaineisiin Biomedical Engineering, Bioinformatics, Human Neuroscience and technology ja Complex Systems edellytetään tuotantotalouden opiskelijoilta kandidaatin tutkinnossa suoritettu sivuaine Bioinformaatioteknologia.

Siirtymäkriteerit Master's Programme in Life Science Technologies -ohjelman muihin pääaineisiin on kuvattu Into-sivulla: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=17329577.

Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Periaatteet ja kriteerit, miten opiskelija voi siirtyä muihin Aallon tekniikan alan maisteriohjelmiin on esitetty Intossa sivulla https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Kandidaattiohjelmasta+DI-ohjelmaan

 

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla