Sivuaine

Sivuaine on merkittävässä roolissa tuotantotaloudellisen osaamisen muodostumisessa. Sivuaine syventää opiskelijan insinööriosaamista valitulla tekniikan osa-alueella. Tuotantotalouden pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta tuotantotaloudesta selvästi poikkeavan ja sisällöltään teknisen sivuaineen, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Esimerkiksi oikeus- tai talousaineet eivät sovellu tuotantotalouden pääaineopiskelijan sivuaineeksi.

Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Edellä kuvatun teknisyyden lisäksi sivuaineesta on oltava yhteys johonkin kandidaattitason pääaineeseen ja sen osaamista syventävään ylemmän tutkinnon pääaineeseen tai vastaavaan opintokokonaisuuteen. Sivuaineen opintojen tulee antaa opiskelijalle perusedellytykset hakeutua kyseisen aineen pääaineopiskelijaksi maisterivaiheessa.

Aalto-yliopiston sivuainetarjonta on kuvattu oppaassa Opiskelijaliikkuvuus Aallossa: kurssit ja sivuaineet 2017-2018. Tuotantotalouden opiskelijalle tekniseksi sivuaineeksi soveltuvat aineet on listattu Teknistieteellisen kandidaattiohjelman Into-sivuilla:https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=19640730

Sivuaine suositellaan kokonaisuudessaan suoritettavan kolmannen vuoden aikana. Huomaa kuitenkin, että joissain sivuaineissa voi olla sellaiset esitietopolut, että tietyt kurssit on suoritettava jo toisen vuoden aikana.

Sivuainetta valittaessa on syytä huomioida, että joissain sivuaineissa voi olla rajoituksia tai hakuaikoja.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla