Vapaasti  valittavat opinnot

Tuotantotalouden pääaineopiskelijan kandidaattitutkintoon kuuluu 25-30 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Myös mahdollinen kotimaassa tai ulkomailla tehty harjoittelu (ks. oppaan Harjoittelu-osio) sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla