Harjoittelu

Uran rakentaminen alkaa ensimmäisestä kesätyö- tai harjoittelupaikasta ja jatkuu läpi koko työuran. Harjoittelu auttaa hahmottamaan valmistumisen jälkeisiä työmahdollisuuksia ja luo opiskelijalle suhteita työelämään.

Teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa tutkintoon voi sisällyttää 1-10 opintopistettä harjoittelua. Harjoittelu ei ole pakollista, mutta se on erittäin suositeltavaa. Harjoittelu sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, ja se voidaan suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Tutkintoon hyväksyttävän harjoittelun tulee liittyä ohjelman opintoihin. Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija yrityksen sosiaaliseen ja fyysiseen työympäristöön. Tarkoitus on mm. nähdä työntekijän näkökulmasta työntekoa oikeassa työympäristössä sekä huomioida esimies-alaissuhteita. Pääsääntöisesti omassa yliopistossa suoritettuja työtehtäviä, luottamustehtäviä ja opiskelijan omia projekteja ei hyväksytä harjoitteluksi.

Lisätietoa harjoittelusta ja harjoittelun hyväksyttämisestä tutkintoon löytyy Intosta teknistieteellisen kandidaattiohjelman Harjoittelu-sivuilta.

Harjoittelu kirjataan opintorekisteriin ja HOPSiin koodeilla
SCI.harj Harjoittelu
SCI.khar Kansainvälinen harjoittelu (alempi perustutkinto)

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla