Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen suunnittelun työkalu. HOPSissa laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiselle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnitellaan opintojen suoritusaikataulua. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta. HOPSissa vahvistetaan opiskelijan henkilökohtaiset valinnat esimerkiksi sivuaineen ja vapaasti valittavien osalta.

HOPS hyväksytään tutkintokohtaisesti, ja opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi hyväksytty HOPS. Kun HOPS on hyväksytty, opiskelija voi olla varma, että kandidaatin tutkinnon valinnat ovat oikeita ja tutkinnon voi suorittaa valituilla kursseilla ja kokonaisuuksilla. Hyväksyttyä HOPSia voi päivittää tarpeen mukaan.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa perusopintojen ja pääaineen osalta aina sen vuoden opinto-oppaan (opetussuunnitelma) mukaisesti, jolloin opiskelija aloittaa opintonsa. Sivuaineopintojen sisältö valitaan sen vuoden mukaan, jolloin opiskelija alkaa sivuainetta suorittaa. Mikäli opiskelija siirtyy jossain vaiheessa opintojaan suorittamaan tutkintoaan uudemman oppaan mukaisesti, opiskelijan on tarkistettava, että hänellä on uudemman oppaan mukaisten kurssien esitiedot.

Lisätietoja ja ohjeita

Ohjeet HOPSin tekemiseen ja hyväksyttämiseen saa SCI-A0000 Johdatus opiskeluun -kurssin yhteydessä sekä Intosta kandidaattiohjelman HOPS-sivuilta.

 

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla