Tutkintoon kuuluvat  kieliopinnot

Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan tulee kandidaatin tutkinnon yhteydessä osoittaa saavuttaneensa (TS-2013, 13–15 §):

  • suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  • vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Opiskelijalta vaadittava kotimaisten kielten hallinta määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava ruotsin kielessä ja kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte suomenkielellä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava suomen kielessä ja kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte ruotsin kielessä.

Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen kaikille opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi ja jotka ovat saaneet koulusivistyksensä Suomessa.

Toisen kotimaisten kielen taito osoitetaan tekemällä perusopintoihin kuuluva toisen kotimaisen kielen (suomi/ruotsi) kirjallinen ja suullinen koe. Oman koulusivistyskielen erinomainen hallinta osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla vieraan kielen kurssi(t) tai kirjallinen ja suullinen kielikoe. Näissä opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Pakollisen vieraan kielen laajuus on kolme opintopistettä ja siihen tulee kuulua sekä kirjallinen että suullinen osuus samasta kielestä.

Pakolliset kieliopinnot sijoittuvat perusopintoihin ja niiden suositeltu suoritusajankohta on merkitty pääaineiden malliohjelmiin. Toinen kotimainen kieli (ruotsi) on hyvä suorittaa malliohjelmaan merkittynä ajankohtana, koska ruotsin kursseilla on pääaineiden mallilukujärjestyksiin sijoitetut ryhmät Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille ja kurssille pääsy on näin varmempaa. Vieraan kielen voi puolestaan suorittaa itselleen parhaiten sopivana ajankohtana (2. tai 3. opiskeluvuonna).

Lisätietoja kielitaidon osoittamisesta ja koulusivistyskielen määräytymisestä saa Kielikeskuksen sivuilta, tutkintosäännöstä (TS-2013 13-15 §) sekä oman pääaineen suunnittelijalta. Lista kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löytyy kielikeskuksen sivuilta sekä lukuvuoden 2017–2018 osalta ohesta.

Toinen kotimainen kieli

Jos koulusivistyskieli on suomi, tutkinnon perusopintoihin suoritetaan:
LC-5001 Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio, 1 op
LC-5002 Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio, 1 op

Jos koulusivistyskieli on ruotsi, tutkinnon perusopintoihin suoritetaan:
LC-7001 Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio, 1 op
LC-7002 Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio, 1 op

Kypsyysnäyte

Kandidaatintyön ja -seminaarin yhteydessä suoritetaan

SCI.kyps Kypsyysnäyte 0 op

Pakollisiin kieliopintoihin kelpaavat kurssit lv 2017 – 2018

(o) = kelpaa tutkintoon pakollisena kuuluvan suullisen kielitaidon osoittamiseen

(w) = kelpaa tutkintoon pakollisena kuuluvan kirjallisen kielitaidon osoittamiseen

Pakollisen vieraan kielen kurssit tulee tehdä samasta kielestä.

ENGLANTI

TEKNIIKAN ALAN KOULUT
LC-1110 Online Writing Skills for Engineers 1 (w) (1 cr)
LC-1111 Online Writing Skills for Engineers 2 (w) (1 cr)
LC-1112 Online Presentations Skills for Engineers (o) (2 cr)
LC-1113 Autonomous Language Learning Path (o + w) (3 cr)
LC-1114 Communicating Technology (o + w) (3 cr)
LC-1115 Persuasive Communication (o,w) (3 cr)
LC-1116 Directed Studies in English (o / w) (1 - 2 cr)
LC-1117 Integrated Oral and Written Skills (o,w) (3 cr)
LC-1118 Aaltonaut Communication Skills (o,w) (3 – 6 cr)
LC-1119 Recognition of prior English learning (AHOT in Finnish, o + w) (3 cr)
LC-1310 Academic Communication for MSc Students (o,w) (3 cr)
LC-1320 Thesis Writing for Engineers (MSc) (w) (3 cr)
LC-1330 Presenting Doctoral Research (o) (3 - 5 cr)
LC-1340 Writing Doctoral Research (w) (3 - 5 cr)
LC-1410 Industrial Communications (o + w) (3 - 5 cr)
LC-1420 Project Communication (o,w) (3 - 5 cr)

ESPANJA
LC-2150 Español 5 (o,w) (3 op)
LC-2160 Español 6 (o,w) (3 op)
LC- 2170 Curso avanzado - Español profesional (o,w) (3 op)
LC-2241 Español 4a – Cultura y negocios (o,w) (3op)
LC-2242 Español 4b – Cultura y negocios (o,w) (3 op)
LC-2243 Español 4c - Comunicación corporativa (o, w) (3 op)

KIINA
LC-9115 Kiina 5 - Työelämän kiinaa (o,w) (3 op)
Chinese 5 - Chinese for Professional Needs  (o,w) (3 cr)

RANSKA
LC-4103 Communication professionnelle avancée (o,w) (3 op)
LC-4122 Français 3b – Communication professionnelle (o,w) (3 op)
LC-4123 Français 3c – Communication professionnelle (o,w) (3 op)
LC-4134 Recherche, gestion et produit (o,w) V (3-4 op)
LC-4201 Projets francophones BIZ (o,w) (3-4 op)
LC-4202 Projets francophones (o,w) (3-4 op)
LC-4901 Ranskankielinen yritysviestintä 1b (o,w) 3 op)
LC-4902 Français des affaires 1a (o,w) (3 op)

SAKSA
LC-6031 Saksaa vaihtoon lähteville (o,w) (2 op)
LC-6032 Deutsch 5 – Työelämän viestintää (o,w) (3 op)
LC-6033 Deutsch 6 – Työelämän viestintää (o,w) (3 op)
LC-6034 Technisches Deutsch (o,w) (3 op)
LC-6035 Landeskunde (o,w) (3-6 op)
LC-6121 Liike-elämän saksaa 2a (o,w) (3 op) + LC-6122 Liike-elämän saksaa 2b (o,w) (3 op) (vain molemmat kaksi suoritettuina)
LC-6131 Liike-elämän saksaa 3a (o,w) (3 op)
LC-6132 Liike-elämän saksaa 3b (o,w) (3 op)
LC-6133 Deutsch fürs Management (o,w) (3 op)

VENÄJÄ
LC-8094 Alakohtaista venäjää (o,w) (3 op)
LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 (o,w) (3 op)
LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A (o,w) (3 op)
LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B (o,w) (3 op)

Login Form

Powered by jms multisite for joomla