Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Tutkinto

Pääaine 20 op A1Pääaine 20 op A2Sivuaineopinnot 20 opKandidaatintyö- ja seminaari 10 opPerusopinnot 80 opOhjelman yhteiset perusopinnot 20 opVapaasti valittavat op

Kuvio 1. Kandidaatin tutkinnon rakennekaavio

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa on kaksiportainen tutkintorakenne. Opiskelijat suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen diplomi-insinöörin tutkinnon.

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op). Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Perustutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäväalueisiin suuntautuvina koulutusohjelmina. Koulutusohjelman edellyttämät opinnot muodostuvat 10–30 opintopisteen laajuisista moduuleista.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon opintokokonaisuudet tietotekniikan koulutusohjelmassa ovat:

T901-P Perusopinnot / T951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä

80 op
T901-O Ohjelman yhteiset opinnot 20 op
T202-1 Tietotekniikan perusmoduuli A1 20 op
Pääaineen jatkomoduuli A2 20 op
Sivuainemoduuli B1 20 op
T901-K Kandidaatintyö ja -seminaari 10 op
T901-V Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Login Form