Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan tulee kandidaatin tutkinnon yhteydessä osoittaa saavuttaneensa (TS 5 §):

  1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Toisen kotimaisten kielen taito osoitetaan tekemällä toisen kotimaisen kielen (suomi/ruotsi) kirjallinen ja suullinen koe. Oman koulusivistyskielen erinomainen hallinta osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi(t) tai kirjallinen ja suullinen kielikoe. Tietotekniikan koulutusohjelmassa pakollisen vieraan kielen laajuus on kolme opintopistettä ja siihen tulee kuulua sekä kirjallinen että suullinen osuus.

Lisätietoja kielitaidon osoittamisesta ja koulusivistyskielen määräytymisestä saa Kielikeskuksen sivuilta http://kielikeskus.aalto.fi/fi/opetus/, tutkintosäännöstä (TS 5§, 12§, 13§) sekä koulutusohjelman suunnittelijalta. Lista kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löytyy kielikeskuksen sivuilta sekä lukuvuoden 2012–2013 osalta ohesta.

Pakollisen vieraan kielen suoritukseksi kelpaavat kurssit lv. 2012–2013

(o): kelpaa suullisen kielitaidon suoritukseen
(w): kelpaa kirjallisen kielitaidon suoritukseen
(o,w): kelpaa sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon suoritukseen
Kirjallinen ja suullinen osuus tulee suorittaa samassa kielessä.

Englanti

Espanja

Japani

Ranska

Saksa

Venäjä

Kiina

Italia