Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Pakollisen vieraan kielen suoritukseksi kelpaavat kurssit lv. 2012–2013

(o): kelpaa suullisen kielitaidon suoritukseen
(w): kelpaa kirjallisen kielitaidon suoritukseen
(o,w): kelpaa sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon suoritukseen
Kirjallinen ja suullinen osuus tulee suorittaa samassa kielessä.

Englanti

Espanja

Japani

Ranska

Saksa

Venäjä

Kiina

Italia

Login Form