Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Pääaine

Tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine (40 opintopistettä) muodostuu kahdesta moduulista: koulutusohjelmaan kuuluvasta perusmoduulista (A1) ja perusmoduuliin pohjautuvasta jatkomoduulista (A2). Pääaine valitaan omasta koulutusohjelmasta. Opiskelijan pääainevalinta vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Tietotekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnossa on tarjolla kuusi pääainetta: ohjelmistotekniikka, tietoliikenneohjelmistot, ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta, www-teknologiat, mediatekniikka sekä tietojenkäsittelytiede. Kaikki pääaineet pohjautuvat Tietotekniikan perusmoduuliin A1. Kaikkia pääaineita voi jatkaa myös diplomi-insinöörin tutkinnossa.

Kuvio 1. Moduulipolut tietotekniikan pääaineissa.

Login Form