Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Yhteiset perusopinnot

Perusopintojen tavoitteena on antaa teknistieteellisen alan tutkinnoissa tarvittava vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja opinnoille. Tietotekniikan perusopinnoissa ja ohjelman yhteisissä opinnoissa opiskelija saa lisäksi tietotekniikan diplomi-insinöörille välttämättömän ohjelmoinnin osaamisen ja tiedot tietotekniikan alan perusteista.

Aalto-yliopiston tekniikan alalla voi myös suorittaa perusaineissa, matematiikassa, fysiikassa ja tietotekniikassa normaalia laajemmat opintokokonaisuudet. Nämä perusaineiden laajan oppimäärän opinnot korvaavat tällöin koulutusohjelman tavanomaiset perusopinnot. Ohjelmaan kutsutaan vuosittain 10 prosenttia uusista opiskelijoista valintamenestyksen perusteella. Ohjelmaan voi lisäksi erikseen hakea.

Perusopinnot P

Moduulin koodi: T901-P

Taso: P
Laajuus: 80 op
Vastuuprofessori: prof. Tuomas Aura

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Mat-1.1110

Matematiikan peruskurssi C1

10

I-II

Mat-1.1120

Matematiikan peruskurssi C2

10

III-IV

Mat-1.1131
Mat-1.1132

Matematiikan peruskurssi C3-I TAI
Matematiikan peruskurssi C3-II

5

I
II

Mat-1.2600
Mat-1.2620

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A TAI
Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

5

I-II
III-IV

Tfy-3.1241

Fysiikka IA

3

I

Tfy-3.1242

Fysiikka IB

3

II

Tfy-3.1253

Fysiikka IIA

3

III

Tfy-3.1254

Fysiikka IIB

3

IV

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kokeen kirjallinen osio*

1

 

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kokeen suullinen osio*

1

 

Kie-98.xxxx

Vieras kieli*

3

 

T-106.1111  

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin

2

I

T-0.1002

Johdatus opiskeluun tietotekniikan koulutusohjelmassa

1

I

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi osa 1

5

I-II

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi osa 2

6

III-IV

T-106.1220

Tietorakenteet ja algoritmit T

5

III-IV

T-79.1001

Tietojenkäsittelyteorian perusteet T

4

I-II

T-106.1150

Tietokone ja käyttöjärjestelmä

3

I-II

T-76.1143

Tiedonhallintajärjestelmät

5

I-II

Valitse seuraavia laboratoriotyökursseja vähintään 2 op:n verran:                   

T-111.1100

Digitaalisen median työvälineet

3

I-II, III-IV

T-121.3110

Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö

3

I, II, III, IV

Tfy-3.1530

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt

2

I, II, III, IV

Tfy-3.1540

Fysiikan laboratoriotyöt I

3

I, II, III, IV

S-88.3150

Digitaalitekniikan työt

2

I, II, III, IV

Mat-2.2107

Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

3

I-II, III-IV

 

Yhteensä

80

 

*Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista http://kielikeskus.aalto.fi/fi/ ja oppaan luku Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

Ohjelman yhteiset opinnot O

Moduulin koodi: T901-O
Taso: O
Laajuus: 20 op
Vastuuprofessori: prof. Tuomas Aura

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

T-110.2100

Johdatus tietoliikenteeseen

5

III-IV

T-111.2400

Digitaalisen median perusteet

4

III-IV

T-121.2100

Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen

2

III

T-61.2010

Datasta tietoon

4

II

Valitse jokin seuraavista 5 op:n laajuisista kursseista tai kurssiyhdistelmistä:

Mat-1.1131

Matematiikan peruskurssi C3-I TAI

5

I

Mat-1.1132

Matematiikan peruskurssi C3-II TAI

5

II

TU-22.1101

Tuotantotalouden peruskurssi JA

4

I-II

TU-22.1103

Tuotantotalouden harjoitus

1

I-II

 

Yhteensä

20

 

Grundkurser på svenska

Grundkurserna i matematik, fysik och produktionsekonomi ersätter de motsvarande finska grundkurserna. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid de tekniska högskolorna.

Koden

Kursens namn

Sp

Period

Mat-1.1510

Grundkurs i matematik 1

10

I-II

Mat-1.1520

Grundkurs i matematik 2

10

III-IV

Mat-1.1531

Grundkurs i matematik 3-I

5

I

Mat-1.1532

Grundkurs i matematik 3-II

5

II

Tfy-3.1361

Fysik IA

3

I

Tfy-3.1362

Fysik IB

3

II

Tfy-3.1373

Fysik IIA

3

III

Tfy-3.1374

Fysik IIB

3

IV

TU-22.1102

Grundkurs i produktionsekonomi

5

I-II

Perustieteiden laaja oppimäärä

Aalto-yliopiston tekniikan alalla voi suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietotekniikassa normaalia laajemmat opintokokonaisuudet. Nämä perusopintojen laajan oppimäärän opinnot korvaavat tällöin koulutusohjelman tavanomaiset perusopinnot. Ohjelmaan kutsutaan vuosittain 10 prosenttia uusista opiskelijoista valintamenestyksen perusteella. Ohjelmaan voi lisäksi hakea. Lisätietoja saa verkko-osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiextended/

Tietotekniikan koulutusohjelmassa perusopintojen laaja oppimäärä jakaantuu P-moduuliin ja perustieteiden B1-sivuainemoduuliin. Mikäli opiskelija suorittaa perustieteiden laajan oppimäärän perusmoduulin B1, hänelle muodostuu kandidaatin tutkintoon sivuaineeksi perustieteiden laaja oppimäärä. Halutessaan opiskelija voi suorittaa B1-moduulin jatkoksi yksilöllisen, matematiikan laitoksen hallinnoiman B2-jatkomoduulin, jolloin myös ylemmässä tutkinnossa on sivuaineena perustieteiden laaja oppimäärä (F3011). Lisätietoja laajasta oppimäärästä ja B2-moduulista voi kysyä suunnittelija Katriina Korhoselta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Perusopinnot laajalla oppimäärällä P

Moduulin koodi: T951-P
Taso: P
Laajuus: 80 op
Vastuuprofessori: Tuomas Aura

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

T-106.1111

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin

2

I

Mat-1.1010

Matematiikan peruskurssi L 1

10

I-II

Mat-1.1020

Matematiikan peruskurssi L 2

10

III-IV

Mat-1.1030

Matematiikan peruskurssi L 3

10

I-II

Tfy-0.1061

Fysiikka 1

4

I

Tfy-0.1062

Fysiikka 2

4

II

Tfy-0.1063

Fysiikka 3

5

III

Tfy-0.1064

Fysiikka 4

5

IV

Tfy-3.1530

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt

2

I, II, III, IV

Mat-1.2600

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A

5

I-II

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi osa 1

5

I-II

T-106.1220

Tietorakenteet ja algoritmit T

5

III-IV

T-0.1002

Johdatus opiskeluun tietotekniikan koulutusohjelmassa

1

I

T-79.1001

Tietojenkäsittelyteorian perusteet T

4

I-II

T-106.1150

Tietokone ja käyttöjärjestelmä

3

I-II

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kokeen kirjallinen osio*

1

 

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kokeen suullinen osio*

1

 

Kie-98.xxxx

Vieras kieli*

3

 

 

yhteensä

80

 

*Lisätietoja kieliopinnoista ja kursseista http://kielikeskus.tkk.fi/fi/opetus/

Perustieteiden perusmoduuli B1 tietotekniikan koulutusohjelmassa

Moduulin koodi: T951-1
Taso: B1
Laajuus: 20 op
Vastuuprofessori: Tuomas Aura
Sivuainemoduuli (20 op) koostuu matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opinnoista. Moduuliin on sisällyttävä vähintään 10 opintopistettä matematiikan opintoja sekä Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2 (6 op).  Moduulin muita kursseja valitaan siten, että 20 op täyttyy.

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

Mat-1.1040

Matematiikan peruskurssi L 4

10

III-IV

Mat-1.2991

Diskreetin matematiikan perusteet

5

III-IV

Mat-1.3601

Introduction to Stochastics

5

III-IV

Mat-2.3111

Stokastiset prosessit

5

II

T‐106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

III-IV

T-76.1143

Tiedonhallintajärjestelmät

5

I-II

Tfy-0.2061

Fysiikka 5

5

I

Tfy-0.2062

Fysiikka 6

5

II

 

yhteensä

20

 

Opintojen suoritusjärjestetys

Tekniikan kandidaatin tutkinto uudistuu syksystä 2013 alkaen. Syksyllä 2012 opintonsa aloittaville on suunniteltu malliohjelma ensimmäiselle vuodelle, jonka jälkeen heidän suositellaan vaihtavan uuteen kandiohjelmaan. Uusien opiskelijoiden on erittäin tärkeää suorittaa lukuvuoden 2012–2013 aikana erityisesti matematiikan, fysiikan ja ohjelmoinnin peruskurssit. Ensimmäisen vuoden opinnot voi käyttää täysmääräisenä uudessa ohjelmassa. Uudessa kandidaattiohjelmassa opintokokonaisuudet ovat:

  • Perusopinnot 65–70 op (matematiikka, fysiikka, ohjelmointi, tuotantotalous)
  • Pääaine 60–65 op (tietotekniikka)
  • Sivuaine 20–25 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 25–30 op

Koko tutkinnon laajuus on 180 op. Perusopintojen ja pääaineen laajuus on yhteensä 130 op. Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen laajuus on siis 50 op. Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen diplomi-insinöörin opintoihin siirtymistä.

1. vuoden syyslukukausi

T-106.1111

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin

2

I

T-0.1002

Johdatus opiskeluun tietotekniikan koulutusohjelmassa

1

I

Mat-1.1110

Matematiikan peruskurssi C1

10

I-II

Tfy-3.1241

Fysiikka IA

3

I

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1

5

I-II

T-106.1150

Tietokone ja käyttöjärjestelmä

3

I-II

Tfy-3.1242

Fysiikka IB

3

II

Kie-98.5001/7001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kokeen kirjallinen osio

1

 

Kie-98.5002/7002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kokeen suullinen osio

1

 

 

yhteensä

29

 

1. vuoden kevätlukukausi

Mat-1.1120

Matematiikan peruskurssi C2

10

III-IV

Tfy-3.1253

Fysiikka IIA

3

III

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

III-IV

T-106.1220

Tietorakenteet ja algoritmit T

5

III-IV

Tfy-3.1254

Fysiikka IIB

3

IV

 

yhteensä

27

 

 

Lisäksi kevätlukukaudelle voi valita kurssin T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op (III-IV), mutta on tärkeää priorisoida matematiikan, fysiikan ja ohjelmoinnin opintoja.

Login Form