Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Ohjelman yhteiset opinnot O

Moduulin koodi: T901-O
Taso: O
Laajuus: 20 op
Vastuuprofessori: prof. Tuomas Aura

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

T-110.2100

Johdatus tietoliikenteeseen

5

III-IV

T-111.2400

Digitaalisen median perusteet

4

III-IV

T-121.2100

Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen

2

III

T-61.2010

Datasta tietoon

4

II

Valitse jokin seuraavista 5 op:n laajuisista kursseista tai kurssiyhdistelmistä:

Mat-1.1131

Matematiikan peruskurssi C3-I TAI

5

I

Mat-1.1132

Matematiikan peruskurssi C3-II TAI

5

II

TU-22.1101

Tuotantotalouden peruskurssi JA

4

I-II

TU-22.1103

Tuotantotalouden harjoitus

1

I-II

 

Yhteensä

20

 

Login Form