Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Valmistuminen

Tekniikan kandidaatin (TkK) tutkintotodistusta voi hakea, kun tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Tutkintotodistusta haetaan korkeakoululta toimittamalla tutkintotodistusanomus tietotekniikan koulutusohjelman opintopalveluihin. Lomakkeet, hakemusten jättöpäivät ja tarkemmat ohjeet löytyvät koulutusohjelman Into-sivuilta https://into.aalto.fi/display/fitik/ > Valmistuminen kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi. Tekniikan kandidaatin tutkinnon myöntää korkeakoulun dekaani.

Perustieteiden korkeakoulun dekaani antaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin sekä jatkotutkintojen tutkintotodistukset juhlallisessa tilaisuudessa, joita järjestetään muutaman kerran lukukaudessa. Valmistumisjuhlan päivämäärät ilmoitetaan osoitteessa https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Valmistuminen

Henkilö, joka ei pääse osallistumaan tilaisuuteen, voi noutaa tutkintotodistuksen OOP-palvelupisteestä (Tietotekniikan talo, huone A225) annetun aikataulun mukaisesti tai pyytää tutkintotodistuksen postittamista. Tutkintotodistusta noudettaessa opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen erinomaisesti

Jos opiskelija on osoittanut opintosuorituksillaan erinomaisia tietoja sekä kandidaatintyössään kypsyneisyyttä ja arvostelukykyä, voidaan tekniikan kandidaatin tutkintoa koskevassa tutkintotodistuksessa mainita, että tutkinto on suoritettu erinomaisesti. Maininta voidaan antaa, jos tutkintoon kuuluvien kurssien opintopistemäärillä painotettu keskiarvo on vähintään 4,0 ja kandidaatintyön arvosana on kiittäen hyväksytty. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintosuorituksia ei keskiarvoa laskettaessa oteta huomioon. Erinomaisesti -maininnan antamisesta päättää korkeakoulu.

Login Form