Tietotekniikan koulutusohjelman 
opinto-opas 2012–2013

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavia opintoja tulee suorittaa siten, että tutkinnon laajuus on 180 op. Suositeltavia vapaasti valittavia ovat esimerkiksi kieliopinnot ja harjoittelu sekä vaihdossa suoritetut opinnot.

Login Form