Tietoliikennetekniikan
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Pääaine

Kandidaatin tutkinnon pääaine muodostuu perus- ja jatkomoduulista. Pääaineen nimi määräytyy jatkomoduulin nimen perusteella. Tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa kaikki opiskelijat suorittavat ensin tietoliikennetekniikan perusmoduulin ja sen jälkeen yhden kolmesta jatkomoduulista: tietoliikennetekniikan jatkomoduuli, tietoverkkotekniikan jatkomoduuli tai signaalinkäsittelyn jatkomoduuli.

tlt kandi moduulirakenne

Kuvio 2. Moduulipolut tietoliikennetekniikan pääaineissa tekniikan kandidaatin tutkinnossa.

Ylemmän tutkinnon pääaineiden syventävät moduulit pohjautuvat alemman tutkinnon perus- ja jatkomoduuleihin. Katso ylemmän tutkinnon moduulipoluista, mihin syventäviin moduuleihin kustakin jatkomoduulista voi jatkaa.