Tietoliikennetekniikan
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Yhteiset perusopinnot

Yhteiset perusopinnot koostuvat perusopintojen moduulista ja ohjelman yhteisten opintojen moduulista.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee teknisissä tieteissä tarvittavat matemaattis-luonnontieteelliset perustaidot
 • hallitsee ohjelmoinnin perustaidot
 • tuntee koulutusohjelman alan perusteet
 • pystyy laatimaan opintosuunnitelman
 • on saavuttanut tutkintosäännössä määritellyn kielitaidon (5 §)
 • osaa käyttää yliopiston tietojärjestelmiä

Aalto-yliopistossa voi suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet, eli perustieteiden laajan oppimäärän opinnot, jotka korvaavat koulutusohjelman tavanomaisen perusopintojen moduulin.

Perusopinnot P

Perusopintomoduuli sisältää koulutusohjelman edellyttämiä matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä koulutusohjelmaan ja opiskeluun johdattavia opintoja.

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee teknisissä tieteissä tarvittavat matemaattis-luonnontieteelliset perustaidot
 • hallitsee ohjelmoinnin perustaidot
 • tuntee koulutusohjelman alan perusteet
 • pystyy laatimaan opintosuunnitelman
 • on saavuttanut tutkintosäännössä määritellyn kielitaidon (5 §)
 • osaa käyttää yliopiston tietojärjestelmiä

Moduulin koodi: S902-P
Laajuus: 82 op

Koodi

Kurssi

OP

AS-0.1103

C-ohjelmoinnin peruskurssi

6

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen suullinen osio

1

Kie-98.xxxx*

Vieras kieli

3

Mat-1.1210

Matematiikan peruskurssi S1

10

Mat-1.1220

Matematiikan peruskurssi S2

10

Mat-1.1230

Matematiikan peruskurssi S3

10

Mat-1.2600

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A

5

S-104.1011

Fysiikka Ia (ELEC)

3

S-104.1012

Fysiikka Ib (ELEC)

3

S-104.1021

Fysiikka IIa (ELEC)

3

S-104.1022

Fysiikka IIb (ELEC)

3

S-38.1105

Tietoliikennetekniikan perusteet

2

S-55.1100

Sähkötekniikka ja elektroniikka

4

S-87.2113

Elektroniikan perusteet

3

S-87.2126

Elektroniikan perusteiden työt

2

ELEC-0.1000

Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan

2

T-106.1150

Tietokone ja käyttöjärjestelmä

3

T-106.1110

Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

1

T-106.1208 tai T-106.1210

Ohjelmoinnin perusteet Y tai Ohjelmoinnin peruskurssi, osa I

5

Tfy-3.1530

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt

2

 

Yhteensä

82

* Lista tutkintosäännön vaatimukset täyttävistä pakollisen vieraan kielen kursseista löytyy verkko-osoitteesta http://kielikeskus.aalto.fi/ sekä tämän oppaan luvusta Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot.

Ohjelman yhteiset opinnot

Ohjelman yhteistenopintojenmoduuli syventääomanohjelman perustietojaja mahdollistaa opintojen suuntaamisen itseä kiinnostavaan suuntaan.

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee digitaalitekniikan ja signaalinkäsittelyn perusteet
 • on syventänyt osaamistaan tietojenkäsittelyssätailaventanut sitä kenttäteorian tai tuotantotalouden suuntaan.

Moduulin koodi: S902-O
Laajuus: 17–18 op

Koodi

Kurssi

OP

S-72.1110

Signaalit ja järjestelmät

5

T-61.3015

Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus

5

S-88.1110

Digitaalitekniikan perusteet

3

Valitse yksi seuraavista:

S-96.1111

Staattinen kenttäteoria

5

T-79.1001

Introduction to Theoretical Computer Science T

4

T-106.1223

Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

TU-22.1101

Tuotantotalouden peruskurssi

4

 

Yhteensä

17–18

Perustieteiden laaja oppimäärä

Aalto-yliopistossa voi suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet eli perustieteiden laajan oppimäärän opinnot, jotka korvaavat koulutusohjelman tavanomaisen perusopintomoduulin.

Ohjelmaan kutsutaan vuosittain 10 % uusista opiskelijoista valintakoemenestyksen perusteella sekä bioinformaatioteknologian koulutusohjelman kaikki yhteisvalinnassa valitut opiskelijat. Ohjelmaan voi lisäksi hakea. Lisätietoa saa verkko-osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiextended/.

Perusopinnot laajalla oppimäärällä suorittaneet opiskelijat voivat halutessaan suorittaa perustieteiden B1-sivuainemoduuliin, jolloin kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi tulee Perustieteet.

Perusopinnot laajalla oppimäärällä

Moduulin koodi: S952-P
Laajuus: 82 op

Koodi

Kurssi

OP

AS-0.1103

C-ohjelmoinnin peruskurssi

6

Mat-1.1010

Matematiikan peruskurssi L1

10

Mat-1.1020

Matematiikan peruskurssi L2

10

Mat-1.1030

Matematiikan peruskurssi L3

10

Mat-1.2600

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A

5

S-104.1011

Fysiikka Ia (ELEC)

3

S-104.1012

Fysiikka Ib (ELEC)

3

S-104.1021

Fysiikka IIa (ELEC)

3

S-104.1022

Fysiikka IIb (ELEC)

3

S-38.1105

Tietoliikennetekniikan perusteet

2

S-55.1100

Sähkötekniikka ja elektroniikka

4

S-87.2113

Elektroniikan perusteet

3

S-87.2126

Elektroniikan perusteiden työt

2

ELEC-0.1000

Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan

2

T-106.1110

Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

1

T-106.1150

Tietokone ja käyttöjärjestelmä

3

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa I

5

Tfy-3.1530

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt

2

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio

1

Kie-98.xxxx*

Vieras kieli

3

 

Yhteensä

82

* Lista tutkintosäännön vaatimukset täyttävistä pakollisen vieraan kielen kursseista löytyy verkko-osoitteesta http://kielikeskus.aalto.fi/ sekä tämän oppaan luvusta Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot.

Perustieteiden perusmoduuli B1 TLT-koulutusohjelmassa

Moduulin koodi: S952-1
Laajuus: 20 op

Koodi

Kurssi

OP

Valitse seuraavista 10 opintopistettä matematiikkaa ja loput niin, moduulin laajuudeksi tulee tasan 20 opintopistettä

Mat-1.1040

Matematiikan peruskurssi L4

10

Mat-1.2991

Diskreetin matematiikan perusteet

5

Mat-1.3601

Johdatus stokastiikkaan

5

S-104.1310

Fysiikan lisäkurssi I (SFT)

2

S-104.1320

Fysiikan lisäkurssi II (SFT)

2

S-114.1327

Fysiikka III

6

Tfy-3.1550

Fysiikan laboratoriotyöt II

2

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

S-114.1427

Modernin fysiikan tietokoneharjoitukset

2

 

Yhteensä

20

Suoritettuaan perustieteiden sivuaineen opiskelija voi halutessaan suorittaa sen jatkoksi yksilöllisen, matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen hallinnoiman B2-moduulin. Tällöin B1- ja B2-moduulit yhdessä muodostavat perustieteiden sivuaineen myös ylemmässä tutkinnossa. Lisätietoa perusaineiden laajan oppimäärän opinnoista: https://into.aalto.fi/display/fiextended/Etusivu.

Opintojen suoritusjärjestetys

Tekniikan kandidaatin tutkinto uudistuu syksystä 2013 alkaen. Syksyllä 2012 opintonsa aloittaville on suunniteltu malliohjelma vain ensimmäiselle lukuvuodelle, jonka jälkeen heidän suositellaan siirtyvän uuteen kandidaattiohjelmaan.

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi pyrkiessään ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan, paikan tai apurahojen saamisen ehtona voi olla, että lukukausien aikana on suoritettu keskimäärin tietty opintopistemäärä.

Mallilukujärjestykset Intossa.

Ensimmäisen vuoden syyslukukausi                  

Koodi

Kurssi

OP

Mat-1.1210

Matematiikan perurskurssi S1

10

S-72.1010

 Johdatus tietoliikennetekniikan opiskeluun

1

T-106.1111

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin

2

S-104.1011

Fysiikka Ia (ELEC)

3

S-104.1012

Fysiikka Ib (ELEC)

3

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1

5

T-106.1150

Tietokone ja käyttöjärjestelmät

3

S-38.1105

Tietoliikennetekniikan perusteet

2

 

Yhteensä

29

Ensimmäisen vuoden kevätlukukausi                 

Koodi

Kurssi

OP

Mat-1.1220

Matematiikan peruskurssi S2

10

S-104.1021

Fysiikka IIa (ELEC)

3

S-104.1022

Fysiikka IIb (ELEC)

3

Tfy-3.1530

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt

2

Kie-98.5001

Toinen kotimainen kieli, kirjallinen

1

Kie-98.5002

Toinen kotimainen kieli, suullinen

1

 

O-moduulin valinnaisia kursseja

6

Kie-98.xxxx

Vieras kieli

3

 

Yhteensä

29

Grundkurser på svenska

Grundkurserna i matematik och fysik ersätter de motsvarande finska grundkurserna. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid de tekniska högskolorna.

Grundkurserna i matematik och fysik ersätter de motsvarande finska grundkurserna. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid de tekniska högskolorna.

Koden

Kursens namn

Sp

Period

Mat-1.1510

Grundkurs i matematik 1

10

I-II

Mat-1.1520

Grundkurs i matematik 2

10

III-IV

Mat-1.1531

Grundkurs i matematik 3-I

5

I

Mat-1.1532

Grundkurs i matematik 3-II

5

II

Tfy-3.1361

Fysik IA

3

I

Tfy-3.1362

Fysik IB

3

II

Tfy-3.1373

Fysik IIA

3

III

Tfy-3.1374

Fysik IIB

3

IV