Tietoliikennetekniikan
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Sivuaine

Sivuaine on pakollinen kandidaatin tutkinnossa, ja se voi olla joko Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen tai muiden Aallon koulutusalojen tarjoama tai toisessa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla suoritettu kokonaisuus.

Suositeltavia sivuaineita ovat sellaiset, jotka syventävät pääaineen antamia ammatillisia valmiuksia ja sellaiset, jotka käsittelevät pääaineen sovellutusaloja. Sivuaine kannattaa valita rohkeasti oman kiinnostuksen mukaan. Aalto-yliopiston eri koulut tarjoavat erillisiä sivuaineita ja jotkut koulutusohjelmat myös pääaineitaan muiden ohjelmien opiskelijoille sivuaineiksi. Tutustu tarjontaan Aallon koulujen ja ohjelmien Into-sivuilla!

Sivuaineeksi voi suorittaa myös oman ohjelman toisen jatkomoduulin. Sama tai samansisältöinen kurssi ei voi olla kahdessa opiskelijan suorittamassa moduulissa. Jos sivuaineeksi valittuun moduuliin kuuluu pakollisena kurssi, joka kuuluu myös pääaineeseen, sivuaineeseen valitaan vaihtoehtoisia kursseja vastaavasti enemmän tai jos se ei ole mahdollista, neuvotellaan vastuuprofessorin kanssa vaihtoehtoinen sisältö.

Yleisiä sivuaineita TLT-koulutusohjelmassa

Tietoliikennetekniikan opiskelijat ovat valinneet mm. seuraavia sivuaineita:

Kemian tekniikan korkeakoulun sivuaineet

Kemia
  • B1-moduuli KE200-1, joka koostetaan yksilöllisesti kemian pääaineita mukaillen
Biotekniikka ja elintarviketekniikka
  • B1-moduuli KE300-1
Prosessit ja tuotteet
  • B1-moduuli KE400-1

Lisätietoja kemian tekniikan sivuaineista: https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/ (Sivuaineopiskelijalle)

Perustieteiden korkeakoulun sivuaineet

Tuotantotalous
  • B1-moduulis (TU200-1)
International Design Business Management
  • erillinen haku, ohjeet Into-sivuilla

Lisätietoja tuotantotalouden sivuaineista: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ (Sivuaine- ja erillisopiskelijalle)

Tietotekniikka
  • B1-moduuli T204-1

Lisätietoja tuotantotalouden sivuaineista: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/ (Sivuaine- ja erillisopiskelijalle)

Insinööritieteiden korkeakoulun sivuaineet

Talotekniikan sivuaine
  • Talotekniikan perusmoduuli R104-1

Insinööritieteiden korkeakoulussa voi opiskella myös mm. energia- ja LVI-tekniikkaa, geomatiikkaa, kiinteistötaloutta, konetekniikkaa, rakenne- ja rakennustuotantotekniikkaa sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa.

Katso tarkemmat tiedot kaikista Insinööritieteiden korkeakoulun sivuaineista: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/ (Sivuaine- ja erillisopiskelijalle).

Sähkötekniikan korkeakoulun sivuaineet

EST-, TLT- ja BIO-ohjelmien perus- ja jatkomoduulit ovat vapaasti valittavissa sivuaineeksi. Esitietovaatimukset kannattaa kuitenkin tarkistaa sivuainetta valitessa. Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa myös erillisiä sivuainemoduuleja sivuaineopiskelijoille (sekä oman koulun että muiden Aallon koulujen opiskelijoille).

Lisätietoja Sähkötekniikan korkeakoulun sivuaineista: https://into.aalto.fi/display/fimasterelec/ (Sivuaine- ja erillisopiskelijalle).

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun sivuaineet

Aallon muiden kuin teknistieteellisten alojen korkeakoulujen tarjoamat sivuaineet ovat haettavissa sisäisen liikkuvuuden kautta: https://into.aalto.fi/display/fimobility/